Sony Xperia L - Pag-update ng iyong device

background image

Pag-update ng iyong device

I-update ang iyong device sa pinakabagong bersyon ng software upang makuha ang

pinakamainam na pagganap at mga pinakabagong pagpapahusay.

Maaari mong gamitin ang application na Update center sa iyong device upang

magpatakbo ng wireless na update o maaari mong gamitin ang application na PC

Companion sa isang computer upang magpatakbo ng update gamit ang koneksyong

USB cable. Kung nag-update ka nang wireless, maaari mong gamitin ang koneksyon sa
mobile network o Wi-Fi

®

network. Tiyakin lamang na i-back up mo at i-save ang lahat ng

data na nakaimbak sa iyong device bago ka mag-update.

Kapag nagpatakbo ka ng update gamit ang application na Update center, itinataguyod ang

koneksyon sa data at maaaring maipon ang mga kaugnay na singil. Gayundin, nakadepende

ang availability ng mga update sa isang mobile network sa iyong operator. Makipag-ugnay sa

iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

Pag-update ng iyong device nang wireless

Gamitin ang application ng Update center upang i-update ang iyong device nang

wireless. Mada-download mo ang mga update ng software nang manu-mano, o maaari

mong payagan ang serbisyo ng Update upang i-update ang iyong device nang

awtomatiko tuwing magiging available ang mga download. Kapag na-aktibo ang

awtomatikong feature ng update, lumilitaw ang isang notification sa status bar sa tuwing

magiging available ang isang update.

Upang manu-manong mag-download ng mga update ng software mula sa Update

center

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang Update Center.

3

Piliin ang gustong aplikasyon o update ng system at tapikin ang I-downoad, o

tapikin ang Update all upang i-download ang lahat ng update ng aplikasyon.

Awtomatikong tumatakbo ang mga update ng aplikasyon pagkatapos ng pag-download. Sa

mga update ng system, hintaying mag-restart ang iyong device, pagkatapos ay manu-manong

i-install ang update. Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag nagda-

download ng mga update sa pamamagitan ng mga network ng mobile.

Upang i-aktibo ang mga awtomatikong update ng software gamit ang application

ng Update Center

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang Update Center.

3

Pindutin , pagkatapos ay tapikin ang Mga setting.

4

Markahan ang Payagan awtomatiko download na checkbox, pagkatapos ay

tapikin ang Sumang-ayon. Awtomatiko nang mada-download ang mga update

sa sandaling maging available ang mga ito.

Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag nagda-download ng mga

update sa pamamagitan ng mga network ng mobile.

Upang i-install ang mga update sa system

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang Update Center.

3

Pumili ng isang update sa system na nais mong i-install, tapikin pagkatapos ang I-

install.

119

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Pag-update ng iyong device gamit ang koneksyong USB cable

Hindi available ang ilang update para sa wireless na download. Lumilitaw ang mga

notification sa status bar upang ipaalam sa iyo ang mga naturang update. Upang i-

download at patakbuhin ang mga update, kailangan mo ng isang USB cable at isang

computer na nagpapatakbo ng PC Companion application. Makakapag-install ka ng PC

Companion sa computer na gumagamit ng mga file ng pag-install na naka-save sa iyong

device, o mada-download mo ang application nang direkta mula sa PC Companion.

Upang i-download ang application na PC Companion mula sa iyong device

1

Ikonekta ang iyong device sa isang computer gamit ang USB cable.

2

Kapag na-prompt, sundin ang mga tagubilin sa device upang ilunsad ang pag-

install ng PC Companion sa computer.

Maaari ring ma-download ang PC Companion mula sa PC Companion.

Upang mag-download ng mga update sa software gamit ang USB cable na

koneksyon

1

I-nstall ang application na PC Companion sa computer na iyong ginagamit, kung

hindi pa ito naka-install.

2

Ikonekta ang iyong device sa computer gamit ang USB cable.

3

Computer: Ilunsad ang application na PC Companion. Pagkatapos ng ilang

sandali, makikita ng PC Companion ang iyong device at maghahanap ng bagong

software para dito.

4

Device: Kapag lumitaw ang mga abiso sa status bar, sundin ang mga tagubilin sa

screen upang gawin ang mga may-katuturang update sa software.

Upang ma-update ang iyong device gamit ang isang Apple® Mac® computer

1

I-install ang application na Sony™ Bridge for Mac sa Apple

®

Mac

®

computer na

iyong ginagamit, kung hindi pa ito naka-install.

2

Gamit ang isang USB cable, ikonekta ang iyong device sa Apple

®

Mac

®

computer.

3

Computer: Ilunsad ang application na Sony™ Bridge for Mac. Pagkalipas ng ilang

sandali, matutukoy ng Sony™ Bridge for Mac ang iyong device at maghahanap

ng bagong software para dito.

4

Computer: Kung may matukoy na bagong software, may lilitaw na popup na

window. Sundin ang mga tagubilin sa screen upang isagawa ang mga may-

katuturang update sa software.

Mada-download ang application na Sony™ Bridge for Mac mula sa Bridge for mac.