Sony Xperia L - Mga opsyon sa text at multimedia message

background image

Mga opsyon sa text at multimedia message

Upang palitan ang iyong mga setting ng mensahe ng pagpapaalam

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang

.

2

Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang Mga Setting.

3

Upang magtakda ng tunog ng pagpapaalam, tapikin ang Tono sa pag-abiso at

pumili ng opsyon.

4

Para sa iba pang mga setting ng pagpapaalam, lagyan ng check o alisan ng

check ang may-katuturang mga checkbox.

Upang baguhin ang mga setting ng ulat sa paghahatid para sa mga papalabas na

mga mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang

.

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang Mga Setting.

3

Tapikin ang Ulat pagpapadala upang i-aktibo o ideaktibo ang mga ulat

pagpapadala.

Upang tingnan ang mga mensaheng naka-save sa SIM card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang

.

2

Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang Mga Setting > Mga mensahe sa SIM.