Sony Xperia L - Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™‎ na device

background image

Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device

Maaari kang tumingin o mag-play ng nilalamang media na naka-save sa iyong device o

sa iba pang mga device gaya ng, halimbawa, TV, o computer. Ang mga nasabing device

ay dapat na DLNA Certified™ ng Digital Living Network Alliance at lahat ng mga device

ay dapat na nakakonekta sa parehong Wi-Fi® network upang maibahagi ang nilalaman.

Maaari mo ring tingnan o i-play ang nilalaman mula sa iba pang mga DLNA Certified™

na device sa iyong device.
Pagkatapos mong i-set up ang pagbabahagi ng nilalaman sa pagitan ng mga device,

maaari kang, halimbawa, makinig sa mga music file na nakaimbak sa iyong computer sa

bahay mula sa iyong device, o tumingin ng mga larawang kinunan gamit ang camera ng

iyong device sa isang TV na malaki ang screen.

Pag-play ng mga file mula sa DLNA Certified™ na mga device sa

iyong device

Kapag nagpe-play ng mga file mula sa isa pang DLNA Certified™ na device sa iyong

device, nagsisilbing isang server ang isa pang device na ito. Sa madaling salita,

nagbabahagi ito ng nilalaman sa isang network. Dapat na pinagana ang function ng

pagbabahagi ng nilalaman ng service na device at magbigay ng pahintulot ng access sa

iyong device. Konektado rin dapat ito sa parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong

device.

97

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-play ng nakabahaging track sa iyong device

1

Tiyaking nakakonekta ang mga device na nais mong bahagian ng mga file sa

parehong Wi-Fi® network tulad ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

WALKMAN.

3

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

4

I-browse ang mga folder ng konektadong device at piliin ang track na gusto mong

i-play. Awtomatikong magsisimulang mag-play ang track.

Upang mag-play ng nakabahaging video sa iyong device

1

Tiyaking nakakonekta ang mga device na nais mong bahagian ng mga file sa

parehong Wi-Fi® network tulad ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga Pelikula.

3

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

4

I-browse ang mga folder ng konektadong device at piliin ang video na gusto mong

i-play.

Upang tumingin ng nakabahaging larawan sa iyong device

1

Tiyaking nakakonekta ang mga device na nais mong bahagian ng mga file sa

parehong Wi-Fi® network tulad ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang Album > Aking album. Ipinapakita ang lahat ng iyong mga

available na online na album at mga konektadong device.

4

Pumili ng device mula sa listahan ng mga nakakonektang device.

5

I-browse ang mga folder ng mga konektadong device at pumili ng larawan upang

tingnan ito.

Paghahanda sa pag-play ng nilalaman sa iyong device sa mga DLNA

Certified™ na device

Bago mo matingnan o ma-play ang mga media file mula sa iyong device sa ibang mga

DLNA Certified™ na device, dapat mong i-set up ang pagbabahagi ng file sa iyong

device. Ang mga device na pinagbabahagian mo ng nilalaman ay tinatawag na mga

device ng client. Halimbawa, ang isang TV, computer o tablet ay maaaring magsilbing

mga device ng client. Gumagana ang iyong device bilang isang server ng media kapag

ginagawa nitong available ang nilalaman sa mga device ng client. Kapag nag-set up ka

ng pagbabahagi ng file sa iyong device, kailangan mo ring magbigay ng permiso sa

access sa mga device ng client. Pagkatapos mong gawin ito, ang ganoong mga device

ay lalabas bilang mga nakarehistrong device. Ang mga device na naghihintay para sa

permiso sa access ay nakalista bilang mga pending device.

Upang mag-set up ng pagbabahagi ng file sa iba pang mga DLNA Certified™ na

device

1

Ikonekta ang iyong device sa isang Wi-Fi® network.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

4

Upang i-on ang function na Ibahagi ang media, i-drag ang slider. Lalabas ang

sa status bar. Maaari na ngayong gumana ang iyong device bilang isang server ng

media.

5

Ikonekta ang iyong computer o iba pang mga device sa parehong Wi-Fi®

network gaya ng iyong device.

6

May lalabas na notification sa status bar ng iyong device. Buksan ang notification

at itakda ang mga nauugnay na permiso sa access para sa iba pang mga device.

Maaaring mag-iba ang mga tagubiling inilarawan sa itaas depende sa mga client device na

ginamit. Sumangguni sa User guide ng iyong client device para sa higit pang impormasyon.

Kung hindi makakonekta ang device, tiyaking gumagana ang iyong Wi-Fi® network.

Maaari mo ring i-access ang menu ng Server ng media sa ilalim ng Mga Setting >

Pagkakakonekta ng Xperia™ > Mga setting ng server ng media. Kung isasara mo ang view

98

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

ng Server ng media, mananatiling gumagana sa background ang function na pagbabahagi ng

file.

Upang itigil ang pagbabahagi ng mga file sa iba pang mga DLNA Certified™ na

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

3

I-drag ang slider upang i-off ang function ng Ibahagi ang media.

Upang mag-set ng mga pahintulot sa pag-access para sa isang nakabinbing client

device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

3

Pumili ng isang device mula sa listahan ng Mga nakabinbing device.

4

Pumili ng antas ng pahintulot sa pag-access.

Upang baguhin ang pangalan ng isang nakarehistrong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

3

Pumili ng device mula sa listahan ng Mga nakarehistrong device, at pagkatapos

ay piliin ang Baguhin ang pangalan.

4

Magpasok ng bagong pangalan para sa device.

Upang baguhin ang antas ng pag-access ng isang nakarehistrong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

3

Pumili ng isang device mula sa listahan ng Mga nakarehistrong device.

4

Tapikin ang Baguhin ang access level at pumili ng opsyon.

Upang humingi ng tulong tungkol sa pagbabahagi ng nilalaman sa iba pang mga

DLNA Certified™ na device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang Server ng media.

3

Tapikin ang .

Pag-play ng mga file sa isang Digital Media Renderer na device

Gamit ang DLNA™ na teknolohiya, maaari kang mag-push ng media na nilalaman na

naka-save sa iyong device patungo sa isa pang device na nakakonekta sa parehong Wi-

Fi® network. Dapat na gumana ang isa pang device bilang isang Digital Media Renderer

(DMR) na device, na nangunguhulugan na maaaari itong mag-render, o mag-play, ng

nilalamang natanggap mula sa iyong device. Halimbawa, ang isang DMR na device ay

maaaring maging isang TV na may DLNA na function, o isang PC na nagpapatakbo ng

Windows® 7 o mas bago.

Maaaring mag-iba-iba ang mga setting para sa pagpapagana ng Digital Media Renderer

depende sa device na ginagamit. Sumangguni sa user guide para sa partikular na device para

sa higit pang detalyadong impormasyon.

99

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para tingnan ang mga larawan o video mula sa iyong device sa isang DMR device

1

Tiyaking na-set up mo nang tama ang DMR device at nakakonekta ito sa

parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang Album.

4

Mag-browse sa at buksan ang file na gusto mong tingnan.

5

Tapikin ang screen para ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang >

Throw.

6

Pumili ng DMR device kung saan ibabahagi ang iyong nilalaman. Magsisimulang

mag-play ang mga piniling file ayon sa pagkakasunud-sunod sa device na pipiliin

mo.

7

Para magdiskonekta mula sa DMR device, tapikin ang at piliin ang iyong device.

Hihinto sa pag-play ang file sa DMR device ngunit magpapatuloy sa pag-play sa

iyong device.

Maaari ka ring magbahagi ng video mula sa application na Mga Pelikula sa iyong device sa

pamamagitan ng pagtapik sa video at pagkatapos ay pagtapik sa .

Upang mag-play ng track ng musika mula sa iyong device sa isang DMR device

1

Tiyaking na-set up mo nang tama ang DMR device at nakakonekta ito sa

parehong Wi-Fi® network gaya ng iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

WALKMAN.

3

Pumili ng kategorya ng musika at mag-browse sa track na gusto mong ibahagi,

pagkatapos ay tapikin ang track.

4

Tapikin ang at pumili ng DMR device kung saan ibabahagi ang iyong nilalaman.

Awtomatikong magpe-play ang track sa device na pipiliin mo.

5

Upang magdiskonekta mula sa DMR device, tapikin ang at piliin ang iyong

device. Hihinto sa pag-play ang track sa DMR device ngunit magpapatuloy sa

pag-play sa iyong device.