Sony Xperia L - Skanna streckkoder med NeoReader™‎-programmet

background image

Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet

Om hur du skannar med NeoReader™-programmet

Du kan använda telefonen som en streckkodsläsare och ta reda på mer om objekt som

du läser av. Du kanske till exempel ser en jacka i en tidningsannons och vill ta reda på

närmaste försäljningsställe. Om annonsen innehåller en läsbar streckkod använder

NeoReader™-programmet denna kod för att få tillgång till webbinnehåll för mobilen, till

exempel en webbsida med mer produktinformation eller en karta med butiker i närheten.

NeoReader™ fungerar med de flesta standardstreckkodstyperna.

Starta programmet NeoReader™

1

Knacka på på Startskärm.

2

Leta reda och knacka på NeoReader™.

Skanna en streckkod

1

När NeoReader™-programmet är öppet håller du enheten över streckkoden tills

hela streckkoden syns i sökaren.

2

Enheten skannar streckkoden automatiskt och vibrerar när streckkoden känns

igen.

Skriv in en streckkod manuellt

1

Öppna programmet NeoReader™ och tryck till på

.

2

Skriv in siffrorna i streckkoden i textfältet och tryck sedan till på GO!.

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

Tryck till för att öppna fler alternativ

Skriv in streckkodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att läsa

streckkoden

Visa en lista med tidigare skannade streckkoder

Visa information om programmet NeoReader™. Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du

använder NeoReader™

Välj dina personliga inställningar, t.ex. språk eller land. Denna information används för att anpassa

streckkodsinnehållet. Du kan även ange inställningar för hur du använder NeoReader™-programmet

Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™