Sony Xperia L - Komma igång med e-post

background image

Komma igång med e-post

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt med användning av e-postprogrammet,

inklusive Microsoft Exchange Active Sync-konton. E-post som skickas till ditt Gmail™-

konto kan kommas åt via din enhet från både e-postprogrammet och Gmail™-

programmet.

Använda e-postkonton

Konfigurera ett e-postkonto på enheten

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på E-post.

3

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen.

Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information

om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på E-post.

3

Tryck på och tryck sedan till på Inställningar.

4

Markera det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och

skicka e-post.

5

Markera kryssrutan Standardkonto. Inkorgen för standardkontot visas varje gång

du öppnar e-postprogrammet.

Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Lägga till ett extra e-postkonto i enheten

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på E-post.

3

Tryck till på längst upp på skärmen och tryck sedan till på Lägg till konto.

4

Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på Nästa. Om det inte går att

hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigureringen

manuellt.

5

Skriv in ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas

till det. Samma namn visas i e-postmeddelandena du skickar från detta konto.

6

Tryck till på Nästa när du är klar.

Ta bort ett e-postkonto från enheten

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på E-post.

3

Tryck på och tryck sedan till på Inställningar.

4

Välj det konto du vill ta bort.

5

Tryck till på Radera konto > OK.

Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda Gmail™-programmet i enheten för att

läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-

konto så att det fungerar i enheten kan du också chatta med vänner med Google Talk™-

programmet, synkronisera ditt kalenderprogram med Google Calendar™ och hämta

program och spel från Google Play™

Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller

områden, och kanske inte heller av alla nätverk eller operatörer i alla områden.

52

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Konfigurera ett Google™-konto i enheten

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Lägg till konto > Google.

3

Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in

om du redan har ett konto.

Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första

gången du startar enheten. Du kan också gå online och skapa ett konto på

www.google.com/accounts.

Öppna programmet Gmail™

1

Tryck till på från Startskärm.

2

Leta reda och knacka på Gmail .