Sony Xperia L - Aplikasi rojongan

background image

Aplikasi rojongan

Pikeun ngakses aplikasi pangrojong

1

Ti layar Aplikasi anjeun, panggihan sarta ketok .

2

Panggihan sarta ketok item pangrojong nu diperlukeun.