Sony Xperia L - Uputstvo sa važnim informacijama

background image

Uputstvo sa važnim informacijama

Pre korišćenja uređaja, pročitajte uputstvo Važne informacije koje se nalazi u

Uputstvu za podešavanje na uređaju ili u pakovanju.

Ručni pristup čarobnjaku za podešavanje

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Tapnite na Podešavanja > Uputstvo za podešavanje.