Sony Xperia L - O ovom uputstvu za upotrebu

background image

O ovom uputstvu za upotrebu

Ovo je uputstvo za upotrebu za uređaj Xperia™ L sa verzijom softvera Android™ 4.2

(Jelly Bean). Ako niste sigurni pod kojom verzijom vaš uređaj radi, možete to proveriti u

meniju Podešavanja. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera pogledajte u Ažuriranje

uređaja.

Provera trenutne verzije softvera na uređaju

1

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na Podešavanja.

2

Tapnite na O telefonu > Android verzija.