Sony Xperia L - Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

Para se të nisni përdorimin e aplikacionit Filmat, është më mirë të transferoni filmat,

programet televizive dhe përmbajtjen tjetër të videove në pajisjen tuaj nga pajisje të tjera,

si p.sh. një kompjuter. Ka disa mënyra për të transferuar përmbajtjen tuaj:

Lidheni pajisjen me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB dhe zvarrisni e lëshoni

drejtpërdrejt skedarët e videove duke përdorur aplikacionin e menaxhuesit të skedarëve

në kompjuter. Shihni Lidhja e pajisjes tuaj me një kompjuter në faqen 101.

Nëse keni një kompjuter, përdorni aplikacionin Media Go™ nga Sony™ për të organizuar

përmbajtjen dhe për të transferuar skedarët e videove në pajisjen tuaj nëpërmjet

kompjuterit.

Nëse kompjuteri është Apple® Mac®, mund të përdorni Sony™ Bridge for Mac për të

transferuar skedarët e videove nga iTunes në pajisjen tuaj.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.