Sony Xperia L - Përdorimi i tasteve

background image

Përdorimi i tasteve

Prapa

Kthehuni tek ekrani i mëparshëm

Mbyllni tastierën numerike në ekran, një kuti dialogu, një meny opsionesh ose një aplikacion

Ekrani bazë

Shkoni tek Ekrani fillestar

Detyra

Takoni për të hapur një dritare që tregon aplikacionet tuaja të përdorura më së fundi dhe një shirit

të small apps