Sony Xperia L - Menyja e cilësimeve

background image

Menyja e cilësimeve

Shihni dhe ndryshoni cilësimet për pajisjen tuaj nga menuja cilësimet.

Për të përdorur cilësimet e pajisjes tuaj

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Takoni Cilësimet.

Gjithashtu mund të tërhiqni shirtin e gjendjes poshtë në ekranin bazë dhe të takoni për të

përdorur cilësimet e pajisjes.