Sony Xperia L - Marrja e udhëzimeve

background image

Marrja e udhëzimeve

Përdorni aplikacionin Google Maps™ për të marrë udhëzime kur udhëtoni në këmbë, me

transportin publik ose me makinë. Mund të shtoni një shkurtore për një destinacion në

ekranin tuaj bazë për të marrë udhëzime të shpejta nga kudo që të jeni.
Kur shihni një hartë, bëni një lidhje me internetin dhe të dhënat transferohen në pajisjen

tuaj. Kështu që është më mirë t'i shkarkoni dhe t'i ruani harta në pajisjen tuaj përpara se

të bëni një udhëtim. Në këtë mënyrë mund të shmangni kostot e larta të roaming.

Sony nuk garanton saktësinë e asnjë shërbimi të drejtimit.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përdorimi i aplikacionit Lundrimi

Përdorni aplikacionin Lundrimi në pajisje, për të marrë udhëzime kthesë pas kthese sesi

të shkoni në vende. Udhëzimet thuhen dhe shfaqen në ekran.

Aplikacioni Lundrimi mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg.

Për të nisur aplikacionin Navigimi

1

Nga ekrani juaj bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Navigimi.

111

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.