Sony Xperia L - Dëgjimi i muzikës

background image

Dëgjimi i muzikës

Përdorni aplikacionin "WALKMAN" për të të dëgjuar muzikën tuaj të preferuar dhe

audiolibrat.

1

Shfletoni muzikën tuaj

2

Kërkoni këngë në Music Unlimited dhe në të gjitha këngët e ruajtura në pajisjen tuaj

3

Shihni radhën aktuale të riprodhimit

4

Ilustrimi i albumit (nëse është i disponueshëm)

5

Trokitni lehtë për të shkuar te kënga paraardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të rimbështjellë brenda këngës aktuale

6

Riprodhoni ose ndërpritni një këngë

7

Trokitni lehtë për të shkuar te kënga pasardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të përparuar shpejt brenda këngës aktuale

8

Përzieni këngët në radhën aktuale të riprodhimit

9

Përsëritni të gjitha këngët në radhën aktuale të riprodhimit

10 Treguesi i përparimit – Zvarriteni treguesin ose trokitni lehtë përgjatë vijës për të përparuar shpejt ose për

të rimbështjellë

11 Kohëzgjatja në total e këngës aktuale

12 Koha e kaluar nga kënga aktuale

58

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një këngë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ekrani bazë i WALKMAN nuk shfaqet, trokitni lehtë mbi .

3

Përzgjidhni një kategori muzikore, për shembull, nën Artistët, Albumet ose

Këngët dhe pastaj shfletoni për te kënga që dëshironi të hapni.

4

Trokitni lehtë mbi një këngë për ta riprodhuar.

Mund të mos jeni në gjendje të riprodhoni objektet e mbrojtura me të drejtën e autorit.

Verifikoni se keni të drejtat e nevojshme mbi materialin që synoni të bashkëndani.

Për të gjetur informacione në linjë në lidhje me këngët

Ndërsa një këngë riprodhohet në aplikacionin "WALKMAN", trokitni lehtë mbi

ilustrimin e albumit për të shfaqur butonin e infinitit

dhe pastaj trokitni lehtë mbi

.

Butoni i infinitit

ju mundëson qasjen në disa burime informacioni duke përfshirë videot në

YouTube™, tekstet e këngëve dhe informacionin për artistët në Wikipedia.

Për të rregulluar volumin e audiove

Shtypni tastin e volumit.

Për të minimizuar aplikacionin "WALKMAN"

Kur një këngë është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi për të shkuar te

Ekrani fillestar. Aplikacioni "WALKMAN" vazhdon të riprodhojë në sfond.

Për të hapur aplikacionin "WALKMAN" kur është duke riprodhuar në sfond

1

Ndërsa një këngë është duke u riprodhuar në sfond, takoni për të hapur

dritaret e aplikacioneve të përdorura së fundmi.

2

Takoni aplikacionin "WALKMAN".