Sony Xperia L - Začetni zaslon programa WALKMAN

background image

Začetni zaslon programa WALKMAN

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN si lahko ogledate pregled vseh skladb v

napravi kot tudi skladb, ki so na voljo v storitvi Music Unlimited. Tukaj lahko upravljate

albume in sezname predvajanja, ustvarjate bližnjice ter razvrščate glasbo po razpoloženju

in tempu s postajami SensMe™.

1

Zagon storitve Music Unlimited

2

Iskanje glasbe po izvajalcu

3

Iskanje glasbe po skladbi

4

Iskanje glasbe po albumu

5

Iskanje po vseh seznamih za predvajanje

6

Zbiranje povezav do glasbe in sorodne vsebine, ki jih vi in vaši prijatelji souporabljate prek spletnih

storitev

57

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

7

Upravljanje in urejanje glasbe s kanali Music Unlimited

8

Zagon predvajalnika glasbe WALKMAN

Sony Entertainment Network s storitvama Video Unlimited in Music Unlimited ni na voljo v vseh

državah/regijah. Potrebujete ločeno naročnino, za katero veljajo dodatni pogoji in določila.

Prikaz začetnega zaslona v programu WALKMAN

1

V Začetni zaslon, tapnite > .

2

Če v programu WALKMAN začetni zaslon ni prikazan, tapnite .

Dodajanje bližnjice do skladbe

1

Z začetnega zaslona programa WALKMAN poiščite skladbo, za katero želite

ustvariti bližnjico.

2

Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite.

3

Tapnite Dodaj kot bližnjico. Bližnjica se prikaže na začetnem zaslonu programa

WALKMAN.

Skladbam iz storitve Music Unlimited ni mogoče dodajati bližnjic.

Razvrščanje bližnjic

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN se dotaknite bližnjice in jo pridržite,

dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato element povlecite na novo

mesto.

Brisanje bližnjice

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN se dotaknite bližnjice in jo pridržite,

dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira, nato element povlecite na .

Izbrišete lahko le bližnjice, ki ste jih ustvarili sami.

V lahko povlečete tudi privzete bližnjice, toda s tem dejanjem jih ne boste izbrisali.

Posodobitev glasbe z najnovejšimi informacijami

1

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN tapnite .

2

Tapnite Prenesi informacije o glasbi > Začni. Naprava išče po spletu in prenese

najnovejšo sliko albuma in informacije o skladbi, ki so na voljo.

Ko prenašate informacije o glasbi se aktivira program za postaje SensMe™.

Omogočanje programa za postaje SensMe™

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN tapnite in nato še Prenesi

informacije o glasbi > Začni.

Za ta program potrebujete mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®.

Brisanje skladbe

1

Odprite začetni zaslon programa WALKMAN in poiščite skladbo, ki jo želite

izbrisati.

2

Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite Izbriši.

Na ta način lahko izbrišete tudi albume.