Sony Xperia L - Optično branje črtnih kod s programom NeoReader™‎

background image

Optično branje črtnih kod s programom NeoReader™

O optičnem branju s programom NeoReader™

Uporabite telefon kot optični bralnik črtnih kod, če želite izvesti več o elementih, ki jih

pregledate. V oglasu v reviji na primer opazite plašč in želite poiskati najbližnjo

prodajalno, kjer plašč lahko kupite. Če oglas vsebuje berljivo črtno kodo, jo program

NeoReader™ uporabi za dostop do mobilne spletne vsebine, na primer do spletne strani

z več podatki o izdelku ali do zemljevida bližnjih trgovin. Program NeoReader™ podpira

večino standardnih vrst črtnih kod.

Zagon aplikacije NeoReader™

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite NeoReader™.

Optično branje črtne kode

1

Ko je program NeoReader™ odprt, pridržite kamero naprave nad črtno kodo,

dokler v iskalu ni vidna celotna črtna koda.

2

Naprava samodejno optično prebere črtno kodo in zavibrira, ko prepozna črtno

kodo.

Ročno vnašanje črtne kode

1

Odprite program NeoReader™ in tapnite

.

2

V besedilno polje vnesite številke črtne kode, nato tapnite GO!.

Pregled menija v programu NeoReader™

V programu NeoReader™ so na voljo naslednje možnosti menija:

Tapnite, če želite odpreti več možnosti

Ročno vnesite številke črtne kode. To možnost lahko uporabite, če ima kamera težave pri branju

črtne kode

Prikažite seznam predhodno skeniranih črtnih kod

Prikažite informacije o programu NeoReader™. Preberite več o različnih vrstah črtnih kod in o načinu

uporabe programa NeoReader™.

Izberite osebne nastav., kot sta jezik in država. Te informacije se uporabijo za prilagajanje vsebine

črtne kode. Izberete lahko tudi nastavitve za uporabo programa NeoReader™.

Pošljite sporočilo SMS in povabite prijatelja, naj prenese program NeoReader™.

101

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.