Sony Xperia L - Uporaba priljubljenih radijskih postaj

background image

Uporaba priljubljenih radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih najpogosteje poslušate, lahko shranite kot priljubljene. Z uporabo

te možnosti se lahko hitro vrnete na neko radijsko postajo.

Shranjevanje postaje kot priljubljene

1

Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.

2

Tapnite .

3

Vnesite ime postaje, izberite barvo postaje in nato pritisnite Shrani.

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

1

Ko je radio odprt, poiščite postajo, ki jo želite odstraniti.

2

Tapnite in nato Izbriši.

Novo iskanje radijskih postaj

Če ste se preselili na novo lokacijo ali se je na trenutni lokaciji izboljšal sprejem, lahko

znova poiščete razpoložljive radijske postaje.

Novo iskanje ne vpliva na priljubljene postaje, ki ste jih shranili.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite Iskanje kanalov. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi

kanali, ki so na voljo.