Sony Xperia L - Hovory viacerých účastníkov

background image

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov.

Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

1

V aplikácii Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie

nastavenie.

3

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na

položku Čakajúci hovor.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

Ak počas hovoru začujete opakovaný zvuk pípnutia, ťuknite na položku .

Uskutočnenie druhého hovoru

1

Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .

2

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku

Prepnúť na tento hovor.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

Ťuknite na položku Ukončiť hovor.