Sony Xperia L - Budík

background image

Budík

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek uložený zvuk ako signál

budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvoniť, ak

máte zariadenie nastavené na tichý režim.

Otvorenie budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

112

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie nového budíka

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na položku Pridať budík.

4

Ťuknite na položku Čas a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku Hotovo.

Úprava existujúceho budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na položku Čas a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku Hotovo.

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času,

napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.

Aktivácia existujúceho budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.

Odstránenie budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.

4

Ťuknite na položku Odstrániť budík, potom ťuknite na položku Áno.

Nastavenie signálu zvonenia budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na Rozšírené nastavenia budíka a zrušte označenie zaškrtávacieho

políčka Nastavenia štýlu.

5

Ťuknite na položku Zvuk budíka a vyberte možnosť.

6

Ťuknite na položku Hotovo, potom ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie opakovaného budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na položku Opakovať.

5

Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku OK.

6

Ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie názvu budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na Rozšírené nastavenia budíka, potom na pole Text budíka zadajte

názov budíka.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

113

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na Rozšírené nastavenia budíka, a potom označte zaškrtávacie políčko

Vibrovať.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Nájdite a ťuknite na položku Budík a hodiny, a potom ťuknutím vyberte budík.

3

Ťuknite na Rozšírené nastavenia budíka, a potom označte zaškrtávacie políčko

Budík v tichom režime.

4

Ťuknite na položku Hotovo.

Odloženie budíka po jeho spustení

Ťuknite na položku Odložiť – %s min.

Vypnutie budíka po jeho spustení

Posuňte položku doprava.

114

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.