Sony Xperia L - Music Unlimited™‎

background image

Music Unlimited™

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez
mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi

®

. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú

hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy
skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows

®

. Ďalšie

informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii

vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú

dodatočné podmienky a požiadavky.

Začíname so službou Music Unlimited

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN.

2

Ťuknite na položku Music Unlimited a potom začnite pracovať so službou Music

Unlimited podľa pokynov na obrazovke.

64

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.