Sony Xperia L - Pornirea şi oprirea dispozitivului

background image

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când dispozitivul vibrează.

2

Dacă ecranul se stinge, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare pentru a activa

ecranul.

3

Introduceţi codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeţi uşor

.

4

Dacă ecranul este blocat, plasaţi un deget pe ecran şi deplasaţi degetul pe ecran

în sus sau în jos pentru a-l debloca.

5

Aşteptaţi până când dispozitivul porneşte.

Codul PIN al cartelei SIM este furnizat iniţial de operatorul de reţea, însă îl puteţi schimba

ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greşeală făcută în timp ce aţi introdus codul PIN

al cartelei SIM, atingeţi uşor

.

Pentru a opri dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când se deschide meniul cu opţiuni.

2

În meniul de opţiuni, atingeţi uşor Întrerupere alimentare.

3

Atingeţi uşor OK.

Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.