Sony Xperia L - Asamblare

background image

Asamblare

Pentru a scoate capacul bateriei

Introduceţi unghia degetului mare în deschizătura dintre capacul bateriei şi o latură

a dispozitivului, apoi ridicaţi capacul.

8

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a insera cartela de memorie şi SIM

Opriţi telefonul şi scoateţi capacul bateriei, apoi inseraţi cartela de memorie şi SIM

în fantele corespunzătoare.

În funcţie de regiunea în care se comercializează, este posibil ca la achiziţionare dispozitivul să

nu fie furnizat împreună cu o cartelă de memorie.

Pentru a ataşa capacul bateriei

1

Aşezaţi capacul bateriei pe partea din spate a dispozitivului, apoi apăsaţi-l ţinând

degetele pe colţurile superioare pentru a-l fixa în poziţie.

2

Deplasând capacul dinspre partea superioară spre cea inferioară, apăsaţi pe

laturile acestuia. Clamele de pe suprafaţa inferioară a capacului sunt fixate în

poziţie atunci când auziţi un clic.

9

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.