Sony Xperia L - Particularizarea dispozitivului

background image

Particularizarea dispozitivului

Puteţi regla mai multe setări ale dispozitivului pentru a se potrivi cu nevoile dvs. De

exemplu, puteţi să modificaţi limba, să adăugaţi un ton de apel personal sau să

modificaţi luminozitatea ecranului.

Reglarea volumului

Puteţi să reglaţi volumul tonului de apel pentru apeluri sosite şi notificări, precum şi

pentru muzică şi redare video.

Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum

Apăsaţi tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

Când redaţi muzică sau vizionaţi un clip video, apăsaţi tasta de volum în sus sau în

jos.

Reglarea setărilor de sunet

Puteţi regla mai multe setări de sunet. De exemplu, puteţi seta dispozitivul la modul

silenţios astfel încât acesta să nu sune atunci când vă aflaţi într-o întâlnire.

Pentru a seta dispozitivul la modul de vibrare

Apăsaţi pe tasta de volum în jos până când apare în bara de stare.

De asemenea, puteţi să ţineţi apăsată tasta de alimentare şi apoi să atingeţi uşor în

meniul care se deschide pentru a seta dispozitivul la modul de vibrare.

29

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a seta modul silenţios pe dispozitiv

1

Apăsaţi pe partea de jos a tastei de volum până când dispozitivul începe să

vibreze şi pictograma apare în bara de stare.

2

Apăsaţi din nou pe partea de jos a tastei de volum. Pictograma apare în bara

de stare.

Setarea modului silenţios pe dispozitiv se mai poate realiza ţinând apăsată tasta de

deschidere/închidere şi apoi atingând uşor în meniul care se deschide.

Pentru a seta dispozitivul la modul de alertă prin vibrare şi sonerie

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Sunet.

3

Marcaţi caseta de selectare Vibrează când sună.

Data şi ora

Aveţi posibilitatea să modificaţi data şi ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Dată şi oră.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare Dată şi oră automate, dacă este marcată.

4

Atingeţi uşor Setare dată.

5

Reglaţi data defilând în sus sau în jos.

6

Atingeţi uşor Efectuat.

Pentru a seta manual ora

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Dată şi oră.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare Dată şi oră automate, dacă este marcată.

4

Atingeţi uşor Setare oră.

5

Defilaţi în sus sau în jos pentru a regla ora şi minutul.

6

Dacă este cazul, defilaţi în sus pentru a modifica am în pm sau invers.

7

Atingeţi uşor Efectuat.

Pentru a seta fusul orar

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Dată şi oră.

3

Debifaţi caseta de selectare Fus orar automat (Automat) dacă este bifată.

4

Atingeţi uşor Selectare fus orar.

5

Selectaţi o opţiune.

Setările pentru ton de apel

Pentru a seta un ton de apel

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Sunet > Ton de apel telefon.

3

Selectaţi un ton de apel.

4

Atingeţi uşor Efectuat.

Pentru a activa tonurile de atingere

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Sunet.

3

Marcaţi casetele de selectare Tonuri atingere tastatură şi Sunete la atingere.

Pentru a selecta sunetul de notificare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Sunet > Sunet implicit notificări.

3

Selectaţi sunetul de redat când sosesc notificări.

4

Atingeţi uşor Efectuat.

30

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Setările pentru ecran

Pentru a regla luminozitatea ecranului

1

Trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor > Afişaj > Luminozitate.

2

Trageţi cursorul pentru a regla luminozitatea.

3

Atingeţi uşor OK.

Reduceţi nivelul luminozităţii pentru a creşte performanţele bateriei.

Pentru a seta ecranul să vibreze la atingere

1

Trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor > Sunet.

2

Marcaţi caseta de selectare Vibrare la atingere. Acum ecranul vibrează când

atingeţi uşor tastele virtuale şi anumite aplicaţii.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Afişaj > Repaus.

3

Selectaţi o opţiune.

Pentru a închide rapid ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Setările de limbă

Puteţi să selectaţi o limbă implicită pentru dispozitiv şi să o modificaţi din nou ulterior.

Pentru a modifica limba

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Limbă şi metodă de intrare > Limba.

3

Selectaţi o opţiune.

4

Atingeţi uşor OK.

Dacă selectaţi greşit limba şi nu puteţi citi textele meniului, găsiţi şi atingeţi uşor . Apoi

selectaţi textul de lângă

şi selectaţi prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteţi

selecta limba dorită.

Modul pentru avion

În modul pentru avion, dispozitivele de emisie-recepţie pentru reţea şi radio sunt

dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuşi, puteţi să jucaţi

jocuri, să ascultaţi muzică, să vizionaţi clipuri video şi alt conţinut în continuare, atât timp

cât întregul conţinut este salvat în cartela de memorie sau în memoria internă. De

asemenea, puteţi fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

Activarea modului pentru avion reduce consumul de energie a bateriei.

Pentru a activa modul pentru avion

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe....

3

Marcaţi caseta de selectare Mod Avion.

De asemenea, puteţi să ţineţi apăsată tasta de alimentare şi apoi să selectaţi Mod Avion în

meniul care se deschide.