Sony Xperia L - Gestionarea apelurilor

background image

Gestionarea apelurilor

Puteţi efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând uşor un număr

salvat în lista de persoane de contact sau atingând uşor numărul de telefon în

vizualizarea jurnalului de apeluri. De asemenea, puteţi utiliza caracteristica de apelare

inteligentă pentru a găsi rapid numere din listele de persoane de contact şi jurnalele de

apeluri.
Atunci când efectuaţi un apel, microfonul principal al dispozitivului funcţionează împreună

cu microfonul secundar pentru a reduce zgomotul şi sunetele de fundal.

Nu acoperiţi microfonul secundar atunci când efectuaţi un apel.

Pentru a efectua un apel formând numărul

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Telefon.

3

Introduceţi numărul destinatarului şi atingeţi uşor Apelare. Pentru a şterge un

număr, atingeţi uşor .

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Telefon.

3

Utilizaţi tastatura virtuală pentru a introduce litere şi cifre care corespund persoanei

de contact pe care doriţi să o apelaţi. În timp ce introduceţi fiecare literă sau cifră,

apare o listă de potriviri posibile.

4

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o apelaţi.

Pentru a termina un apel

Atingeţi uşor .

Pentru a efectua un apel internaţional

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Telefon.

3

Atingeţi continuu 0 până când apare semnul „+”.

4

Introduceţi codul de ţară, prefixul interurban (fără primul 0) şi numărul de telefon,

apoi atingeţi uşor Apelare.

39

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a răspunde la un apel

Trageţi către dreapta, de-a lungul ecranului.

Pentru a respinge un apel

Trageţi către stânga, de-a lungul ecranului.

Pentru a refuza un al doilea apel

Dacă auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, atingeţi uşor .

Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

Apăsaţi tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a activa difuzorul de putere în timpul unui apel

Atingeţi uşor .

Pentru a amuţi microfonul în timpul unui apel

Atingeţi uşor .

Pentru a activa ecranul în timpul unui apel

Apăsaţi scurt pe .

Pentru a introduce numere în timpul unui apel

1

În timpul apelului, atingeţi uşor . Apare o tastatură.

2

Atingeţi uşor numerele pe care doriţi să le introduceţi.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în aşteptare

Când primiţi apelul, apăsaţi tasta de volum.

Apeluri recente

În jurnalul de apeluri, aveţi posibilitatea să vizualizaţi apeluri pierdute , primite şi

efectuate .

Pentru a vizualiza apelurile pierdute

1

Dacă aveţi un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageţi în jos bara de stare.

2

Atingeţi uşor Apel pierdut.

Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Telefon.Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de

sus a ecranului.

3

Pentru a apela direct un număr, atingeţi uşor numărul. Pentru a edita un număr

înainte de a apela, atingeţi continuu numărul, apoi atingeţi uşor Editare nr. înainte

de apelare.

De asemenea, puteţi apela un număr atingând uşor > Apelare inversă.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Telefon.Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de

sus a ecranului.

3

Atingeţi continuu numărul, apoi atingeţi uşor Adăugare la contacte.

4

Atingeţi uşor persoana de contact dorită sau atingeţi uşor Creare pers. de con.

nouă.

5

Editaţi detaliile persoanei de contact şi atingeţi uşor Efectuat.

40

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.