Sony Xperia L - Dostosowanie urządzenia

background image

Dostosowanie urządzenia

Niektóre ustawienia urządzenia można dopasować do własnych potrzeb. Na przykład

można zmienić język, dodać osobisty dzwonek lub zmienić jasność ekranu.

Regulacja głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,

jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza

głośności

W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz głośności

w górę lub w dół.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Można dostosować pewne ustawienia dźwięku. Na przykład można ustawić urządzenie

w trybie cichym, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak ustawić urządzenie w trybie wibracji

Naciskaj klawisz głośności, aż na pasku stanu zostanie wyświetlona pozycja .

Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie stuknąć pozycję

w menu, które zostanie otwarte, aby ustawić urządzenie w trybie wibracji.

29

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

1

Naciskaj klawisz głośności w dół, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu

pojawi się ikona .

2

Naciśnij ponownie klawisz głośności w dół. Na pasku stanu pojawi się ikona .

W celu ustawienia urządzenia w tryb cichy można również nacisnąć i przytrzymać klawisz

zasilania , a następnie w wyświetlonym menu stuknąć pozycję .

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru Wibracje podczas dzwonienia.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

Jak ręcznie ustawić datę

1

Na ekranie Ekran główny, stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję Ustaw datę.

5

Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.

6

Stuknij pozycję Gotowe.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i godzina, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję Ustaw godzinę.

5

Przewiń w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.

6

Przewiń w górę, aby zmienić am na pm i na odwrót.

7

Stuknij pozycję Gotowe.

Jak ustawić strefę czasową

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Data i godzina.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna strefa czasowa, jeśli jest

zaznaczone.

4

Stuknij pozycję Wybierz strefę czasową.

5

Wybierz jedną z opcji.

Ustawienia dzwonka

Jak ustawić dzwonek

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Dźwięk > Dzwonek telefonu.

3

Wybierz dzwonek.

4

Stuknij pozycję Gotowe.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk.

3

Zaznacz pole wyboru Dźwięki wybierania numeru oraz Dźwięki przy

dotknięciu.

30

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Dźwięk > Domyślny dźwięk

powiadomienia.

3

Wybierz dźwięk odtwarzany po nadejściu powiadomienia.

4

Stuknij pozycję Gotowe.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność ekranu

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij kolejno pozycje >

Wyświetlacz > Jasność ekranu.

2

Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

3

Stuknij pozycję OK.

Aby zwiększyć wydajność baterii, należy obniżyć poziom jasności.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

1

przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycje > Dźwięk.

2

Zaznacz pole wyboru Wibracje przy dotknięciu. Ekran będzie wibrować przy

stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie.

3

Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Ustawienia języka

Można wybrać domyślny język urządzenia, a następnie zmienić go później.

Jak zmienić język

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język.

3

Wybierz jedną z opcji.

4

Stuknij pozycję OK.

Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij

pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony

i wybierz pierwszą pozycję w menu, które

zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,

wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można

jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one

zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli

zostały włączone.

Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Więcej....

3

Zaznacz pole wyboru Tryb samolotowy.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję Tryb

samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

31

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.