Sony Xperia L - Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

background image

Komunikacja z osobami zapisanymi w kontaktach

Jak wyszukać kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Stuknij pozycję i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu w polu Szukaj

kontaktów. Zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, których nazwy rozpoczynają

się tymi literami.

Menu szybkiego kontaktu

Stuknięcie miniatury kontaktu powoduje wyświetlenie opcji szybkiego kontaktu z tym

kontaktem. Dostępne są opcje dzwonienia do kontaktu, wysłania wiadomości SMS lub

MMS oraz rozpoczęcia rozmowy na czacie za pomocą aplikacji Hangouts™.

Aby aplikacja była wyświetlana jako opcja w menu szybkiego kontaktu, należy skonfigurować

ją w urządzeniu i zalogować się do aplikacji. Na przykład należy uruchomić aplikację Gmail™ i

wprowadzić dane do logowania przed użyciem Gmail™ z menu szybkiego kontaktu.