Sony Xperia L - Konfiguracja

background image

Konfiguracja

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, otwiera się kreator konfiguracji

przedstawiający podstawowe funkcje i pomagający wprowadzić najważniejsze

ustawienia. W tym momencie należy skonfigurować urządzenie, aby dostosować je do

własnych potrzeb. Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym

czasie w menu ustawień.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Kreator konfiguracji.