Sony Xperia L - Słuchanie muzyki

background image

Słuchanie muzyki

Aplikacja WALKMAN umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

1

Przeglądanie muzyki

2

Wyszukiwanie utworów w usłudze Music Unlimited i wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Stuknięcie w celu przejścia do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do tyłu

6

Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu

7

Stuknięcie w celu przejścia do następnego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie w celu przewinięcia bieżącego utworu do przodu

8

Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

10 Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu

lub do tyłu

11 Całkowita długość bieżącego utworu

12 Pozostały czas bieżącego utworu

58

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtworzyć utwór

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Jeśli nie zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji WALKMAN, stuknij pozycję

.

3

Wybierz kategorię muzyki, na przykład w sekcji Wykonawcy, Albumy lub Utwory,

a następnie przejdź do utworu, który chcesz otworzyć.

4

Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy

masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć związane z utworem informacje w trybie online

Podczas odtwarzania utworu w aplikacji WALKMAN stuknij okładkę albumu, aby

wyświetlić przycisk nieskończoności

, a następnie stuknij pozycję

.

Przycisk nieskończoności

umożliwia dostęp do kilku źródeł informacji, takich jak nagrania

wideo w serwisie YouTube™, teksty utworów oraz informacje o wykonawcach w serwisie

Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację WALKMAN

Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran

główny. Aplikacja WALKMAN będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację „WALKMAN” działającą w tle

1

Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio

używanych aplikacji.

2

Stuknij aplikację „WALKMAN”.