Sony Xperia L - Internetowa usługa Music Unlimited

background image

Internetowa usługa Music Unlimited

Music Unlimited to oparta na subskrypcji usługa zapewniająca dostęp do milionów
utworów za pośrednictwem połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi

®

. Możesz

zarządzać swoją osobistą biblioteką muzyczną i edytować ją w chmurze za pomocą

różnych urządzeń, a także synchronizować listy odtwarzania i muzykę przy użyciu
komputera z systemem operacyjnym Windows

®

. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na

stronę www.sonyentertainmentnetwork.com.

Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są

dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe

warunki używania.

Jak zacząć korzystać z usługi Music Unlimited

1

Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.

2

Stuknij pozycję Music Unlimited i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi

na ekranie, aby zacząć korzystać z usługi Music Unlimited.

63

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.