Sony Xperia L - Ustawienia rozmów

background image

Ustawienia rozmów

Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można

zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy

wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę

funkcję.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Blokowanie połączeń.

3

Wybierz jedną z opcji.

4

Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy

odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana

do dzwoniącego i zapisywana w urządzeniu.
Urządzenie ma sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród

predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

Przeciągnij ikonę Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz

wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę

Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

1

Na Ekran główny stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć

połączenie i wyślij wiadomość.

3

Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

42

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przekierowywać połączenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Przekierowywanie połączeń.

3

Wybierz jedną z opcji.

4

Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie

stuknij pozycję Włącz.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Przekierowywanie połączeń.

3

Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na

ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń >

Ustawienia dodatkowe > Identyfikacja rozmówcy.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia

wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery

wybierania stałego.

3

Stuknij opcję Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone numery.

4

Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Numery

wybierania stałego > Numery wybierania stałego.

43

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.