Sony Xperia L - Slik ser du videoer i appen Filmer

background image

Slik ser du videoer i appen Filmer

Bruk appen Filmer for å spille av filmer og annet videoinnhold som er lagret på eller lastet

ned til enheten. Appen Filmer hjelper deg også å finne filmplakater,

handlingssammendrag, sjangerinformasjon og informasjon om regissøren for hver enkelt

film. Filmene kan også spilles på andre enheter som er koblet til samme nett.

Videoer som er tatt med enhetskameraet, vises i appen Album, ikke i appen Filmer.

Det kan hende at enkelte videofiler ikke kan spilles av i appen Filmer.

Oversikt over Filmer

1

Åpne Video Unlimited-appen

2

Vis menyvalg

3

Ta hurtig på for å spille av den nyligst sette videoen

4

Bla gjennom alle videoer som er lastet ned til eller lagret på enheten

5

Ta hurtig på for å spille av lagrede eller nedlastede videofiler

6

Ta hurtig på for å vise alle videoer i Video Unlimited

7

Ta hurtig på for å vise detaljer for en video i Video Unlimited

Sony Entertainment Network med Video Unlimited og Music Unlimited er ikke tilgjengelig i alle

land eller regioner. Krever separat abonnement. All bruk er underlagt vilkår.

Slik spiller du en video i Filmer

1

På Skrivebord tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på Filmer.

2

Finn og ta hurtig på videoen som du vil spille av. Hvis videoen ikke vises på

skjermen, tar du hurtig på Alle i kategorien Min samling, og deretter finner du

videoen du vil spille av og tar hurtig på den.

3

Ta hurtig på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

4

Ta hurtig på for å stanse avspillingen midlertidig. Ta hurtig på for å fortsette

avspillingen.

5

Dra statuslinjemarkøren til venstre for å spole tilbake. Dra statuslinjemarkøren til

høyre for å spole fremover.

84

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du av en video i fullskjermmodus

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på .

Du kan kun bytte til fullskjermmodus dersom videoen ikke allerede spilles av i fullskjermmodus.

Ta hurtig på for å spille av videoen i videoens faktiske størrelse.

Slik spiller du av video på en ekstern enhet

1

Når videoen spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise alle kontrollene.

2

Ta hurtig på > Throw.

3

Velg en ekstern enhet som du vil spille videoen på. Hvis ingen eksterne enheter er

tilgjengelige, følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en enhet.

Slik endrer du innstillingene i Filmer

1

På Skrivebord tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på Filmer.

2

Ta hurtig på , og endre deretter innstillingene etter ønske.

Slik endrer du lydinnstillingene mens en video spilles

1

Når en video spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Lydinnstillinger.

3

Merk av i de avmerkingsboksene for lysinnstillinger som skal aktiveres.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på OK.

Slik deler du en video

1

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Del når en video spilles.

2

Ta hurtig på programmet du vil bruke for å dele den valgte videoen i menyen som

åpnes, og følg de aktuelle trinnene for å sende den.