Sony Xperia L - Afspeellijsten

background image

Afspeellijsten

Op het WALKMAN-startscherm kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de

muziek die op uw apparaat is opgeslagen.

59

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Uw eigen playlists maken

1

Open het WALKMAN-startscherm.

2

Raak de naam van de artiest of de titel van het album of het nummer aan om een

artiest, album of nummer aan een playlist toe te voegen.

3

Tik in het menu dat wordt geopend op Toevoegen aan > Nieuwe afspeellijst

maken.

4

Voer een naam voor de playlist in en tik op OK.

U kunt tevens op de album art tikken en vervolgens op om een nieuwe playlist te maken.

Nummers toevoegen aan een playlist

1

Open het WALKMAN-startscherm.

2

Blader naar het nummer of het album dat u wilt toevoegen aan een playlist, raak

vervolgens de titel van het nummer of het album aan en houd het vast.

3

Tik op Toevoegen aan.

4

Tik op de naam van de playlist waaraan u het album of het nummer wilt

toevoegen. Het album of het nummer wordt aan de playlist toegevoegd.

Uw eigen afspeellijsten afspelen

1

Open het WALKMAN-startscherm en tik op Afspeellijsten.

2

Tik onder Afspeellijsten op een afspeellijst.

3

Tik op een nummer om deze af te spelen.

Een nummer verwijderen uit een afspeellijst

1

Houd in een afspeellijst de titel van het nummer dat u wilt verwijderen, vast.

2

Tik op Verwijderen uit playlist in de lijst die wordt weergegeven.

Een playlist verwijderen

1

Open het WALKMAN-startscherm en tik op Afspeellijsten.

2

Houd de playlist die u wilt verwijderen aangeraakt.

3

Tik op Verwijderen.

4

Tik opnieuw op Verwijderen om uw keuze te bevestigen.

U kunt standaard playlists niet verwijderen.