Sony Xperia L - Over de FM-radio

background image

Over de FM-radio

De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld

bladeren door FM-radiozenders, deze beluisteren en de zenders opslaan als favorieten.

U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de

radio kunt gebruiken. Dat komt omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt.

Nadat een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel

door de luidspreker laten komen.

Wanneer u de FM-radio opent, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven.

Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen

bent met luisteren naar de zender.

De FM-radio starten

1

Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.

2

Tik vanuit Startscherm op .

3

Zoek de volgende opties en tik erop: FM-radio . De beschikbare zenders

worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.

Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als

een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen

bent met luisteren naar de zender.

Schakelen tussen radiozenders

Veeg met uw vinger naar links of naar rechts langs de frequentieband.

Sleep de afstemknop naar rechts of naar links.

De regio van de radio selecteren

1

Wanneer de radio is geopend, drukt u op .

2

Tik op Radioregio instellen.

3

Selecteer een optie.

De visualizer aanpassen

1

Wanneer de radio is geopend, tikt u op .

2

Tik op Visualizer.

3

Selecteer een optie.

Overzicht van FM-radio

1

Aan/uit-knop voor radio

2

Menuopties weergeven

3

Ga omhoog over de frequentieband op zoek naar een zender

65

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

4

Een opgeslagen favoriete zender

5

Ga omlaag over de frequentieband op zoek naar een zender

6

Afstemknop

7

Een zender als favoriet opslaan of verwijderen

8

Ingestelde frequentie