Sony Xperia L - Uw contacten delen

background image

Uw contacten delen

Uw visitekaartje verzenden

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op Mijzelf.

3

Druk op en tik op Contact verzenden > OK.

4

Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het

scherm.

Een contact verzenden

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.

3

Druk op en tik op Contact verzenden > OK.

4

Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het

scherm.

48

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Druk op en tik op Diverse mark..

3

Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle

contacten wilt verwijderen.

4

Tik op en selecteer vervolgens een beschikbare overdrachtsmethode en volg

de instructies op het scherm.