Sony Xperia L - Menggunakan teks dan pemesejan multimedia

background image

Menggunakan teks dan pemesejan multimedia

Anda boleh menghantar dan menerima mesej teks dari peranti anda menggunakan SMS

(Khidmat Mesej Pendek). Jika langganan anda termasuk MMS (Khidmat Pemesejan

Multimedia), anda juga boleh menghantar dan menerima mesej yang mengandungi fail

media, contohnya, gambar dan video. Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam

mesej teks tunggal adalah pelbagai bergantung kepada pengendali dan bahasa yang

anda gunakan. Jika anda melebihi had aksara, maka semua mesej tunggal anda

dipautkan bersama dan dihantar sebagai satu mesej. Anda akan dikenakan caj untuk

setiap mesej teks tunggal yang anda hantar. Apabila anda melihat mesej anda, ia

kelihatan sebagai perbualan, bermakna semua mesej kepada dan daripada orang

tertentu dikumpulkan bersama.

Untuk menghantar mesej multimedia, anda perlu tetapan MMS yang betul pada peranti anda.

Lihat Tetapan Internet dan pemesejan.

Untuk membuat dan menghantar mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik .

3

Ketik , kemudian, pilih penerima yang diinginkan dari senarai Kenalan. Jika

penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor kenalan secara

manual dan ketik .

4

Apabila anda selesai menambah penerima, ketik Selesai.

5

Ketik Tulis mesej dan masukkan teks mesej anda.

6

Jika anda hendak menambah fail media, ketik dan pilih pilihan.

7

Untuk menghantar mesej, ketik Hantar.

Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf.

Perbualan akan ditag dengan perkataan Draf:.

Untuk membaca mesej yang diterima

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketuk perbualan yang dikehendaki.

3

Jika mesej tidak dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik Muat

turun mesej.

Anda juga boleh membuka mesej daripada bar status apabila

kelihatan di sana. Seret

sahaja bar ke bawah dan ketik mesej.

Untuk membalas mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej.

3

Masukkan balasan anda dan ketuk Hantar.

Untuk kehadapankan mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu majukan.

3

Sentuh dan tahan mesej yang anda hendak kemukakan, kemudian, ketuk

Kehadapankan mesej.

4

Ketik , kemudian, pilih penerima dari senarai Kenalan. Jika penerima tidak

disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor kenalan secara manual dan

ketik .

5

Apabila anda selesai menambah penerima, ketik Selesai.

6

Edit mesej, jika perlu, dan ketik Hantar.

Dalam langkah 4, anda juga boleh ketik Kepada dan masukkan nombor telefon penerima

secara manual.

49

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu padam.

3

Sentuh dan tahan mesej yang anda hendak padam, kemudian, ketuk Padam

mesej > Padam.

Untuk memadam perbualan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian, cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Padam perbualan.

3

Tandakan kotak semakan untuk perbualan yang anda ingin padam, kemudian,

ketik > Padam.

Untuk memanggil penghantar mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketuk perbualan.

3

Ketik nama atau nombor penerima pada bahagian atas skrin, kemudian pilih nama

atau nombor penerima daripada senarai yang kelihatan.

4

Jika penerima disimpan dalam kenalan anda, ketik nombor telefon yang anda

ingin panggil. Jika anda belum menyimpan penerima dalam kenalan anda, ketik .

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik Muat

turun mesej.

4

Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang

dikehendaki.

Untuk membintangkan mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Dalam mesej yang anda mahu bintangkan, ketik .

4

Untuk menyahbintang mesej, ketik .

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Mesej berbintang.

3

Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Cari.

3

Masukkan kata kunci carian anda, kemudian, ketik kekunci sahkan.