Sony Xperia L - Bateri

background image

Bateri

Mengecas bateri

Bateri anda tidak dicas sepenuhnya semasa anda membeli peranti tersebut. Ia boleh

mengambil masa beberapa minit sebelum ikon bateri kelihatan pada skrin semasa

anda menyambungkan kabel pengecas ke sumber kuasa seperti port USB atau

pengecas. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicas.

Mengecas peranti anda dalam tempoh yang lama, contohnya, semalaman, tidak

merosakkan bateri atau peranti.

Bateri akan mula menyahcas sedikit setelah ia dicas sepenuhnya dan kemudian mengecas

semula selepas masa tertentu apabila pengecas telefon disambungkan. Ini adalah bagi

memanjangkan hayat bateri dan boleh mengakibatkan status pengecasan menunjukkan tahap

bawah 100 peratus.

12

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengecas peranti anda

1

Pasangkan palam pengecas ke dalam salur keluar kuasa.

2

Pasangkan satu hujung kabel USB ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB

komputer).

3

Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB mikro pada peranti anda,

dengan simbol USB menghadap ke atas. LED status bateri menyala semasa

pengecasan bermula.

4

Apabila LED status bateri berwarna hijau, peranti telah dicas sepenuhnya.

Tanggalkan kabel USB dari peranti anda dengan menariknya keluar. Pastikan

penyambung tidak dibengkokkan semasa mencabut kabel dari peranti.

Gunakan pengecas dan kabel USB yang dibekalkan dengan peranti untuk memastikan

pengecasan pantas.

Sekiranya bateri telah dinyahcas sepenuhnya, lampu LED boleh mengambil masa beberapa

minit untuk menyala selepas anda menyambungkan kabel pengecas ke sumber kuasa.

Status Bateri LED

Hijau

Bateri dicas sepenuhnya

Berdenyar merah

Tahap bateri rendah

Jingga

Bateri sedang mengecas. Tahap bateri berada antara rendah dan penuh

Untuk menyemak paras bateri

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Mengenai telefon > Status > Paras bateri.

Memperbaik prestasi bateri

Petua berikut dapat membantu anda memperbaik prestasi bateri:

Cas peranti anda dengan kerap. Hal ini tidak akan menjejaskan jangka hayat bateri

tersebut.

Memuat turun data dari Internet menggunakan kuasa. Apabila anda tidak menggunakan

Internet, anda boleh menjimatkan kuasa dengan menyahdayakan semua sambungan

data melalui rangkaian mudah alih. Tetapan ini tidak menghalang peranti anda daripada

menghantar data melalui rangkaian wayarles lain.

Matikan sambungan Bluetooth® dan Wi-Fi® apabila anda tidak memerlukan ciri ini.

Anda boleh menghidupkannya dan mematikannya dengan lebih mudah dari panel

Pemberitahuan dengan menyeret bar status ke bawah.

Gunakan ciri STAMINA mode dan Mod bateri lemah untuk mengurangkan

penggunaan bateri. Anda boleh memilih mod penjimatan kuasa yang paling sesuai

dengan cara anda menggunakan peranti anda. Anda juga boleh menyesuaikan tetapan

setiap mod jimat kuasa.

Tetapkan aplikasi penyelarasan anda (digunakan untuk menyelaraskan e-mel, kalendar

dan kenalan anda) untuk menyelaras secara manual. Anda juga boleh menyelaras secara

automatik, tetapi meningkatkan selang penyelarasan itu.

Semak menu penggunaan bateri dalam peranti anda untuk melihat aplikasi mana

menggunakan paling banyak kuasa. Bateri anda menggunakan lebih banyak kuasa

13

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

semasa anda menggunakan aplikasi penstriman video dan muzik, seperti YouTube™.

Sesetengah aplikasi yang dimuat turun dari Google Play™ juga mungkin menggunakan

lebih banyak kuasa.

Tutup dan keluar daripada aplikasi yang anda tidak gunakan.

Rendahkan paras kecerahan paparan skrin.

Matikan peranti anda atau aktifkan tetapan Mod pesawat jika anda berada dalam

kawasan yang tiada liputan rangkaian. Jika tidak, peranti anda berulang kali mengimbas

rangkaian tersedia dan hal ini menggunakan kuasa.

Gunakan peranti bebas tangan tulen Sony™ untuk mendengar muzik. Peranti bebas

tangan memerlukan kuasa bateri yang lebih rendah daripada pembesar suara peranti

anda.

Jika boleh, pastikan peranti anda sentiasa dalam keadaan bersedia. Masa bersedia

merujuk pada tempoh waktu peranti disambungkan ke rangkaian dan tidak digunakan.

Nyahdayakan mana-mana hias latar hidup.

Untuk mengakses menu penggunaan bateri

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa > Penggunaan bateri untuk

melihat aplikasi terpasang mana yang menggunakan paling banyak kuasa bateri.

Menggunakan mod STAMINA

Aktifkan ciri STAMINA mode untuk menjeda sambungan Wi-Fi® , trafik data anda dan

beberapa aplikasi yang menggunakan kuasa semasa skrin anda tidak aktif. Semasa mod

STAMINA aktif, anda masih boleh menerima panggilan telefon serta mesej teks dan

multimedia. Anda juga boleh menyediakan senarai aplikasi untuk membenarkan

sesetengah aplikasi supaya terus berjalan semasa skrin anda tidak aktif. Selepas skrin

menjadi aktif semula, semua fungsi yang dijeda diteruskan.

Untuk mengaktifkan mod STAMINA

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Pengurusan kuasa.

3

Seret penggelangsar bersebelahan STAMINA mode ke kanan, kemudian ketik

Aktifkan. kelihatan dalam bar status apabila mod STAMINA diaktifkan.

Untuk menyahaktifkan mod STAMINA

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa.

3

Ketik bersebelahan STAMINA mode.

Untuk menukar tetapan bagi mod STAMINA

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa.

3

Untuk membuka menu tetapan, ketik STAMINA mode.

4

Tambah atau alih keluar aplikasi seperti yang diinginkan.

5

Setelah anda selesai, ketik Selesai.

Menganggarkan masa bersedia untuk peranti anda

Masa bersedia merujuk kepada jumlah masa bateri boleh bertahan semasa peranti anda

disambungkan ke rangkaian tetapi tidak digunakan secara aktif, contohnya bagi

menerima atau membuat panggilan telefon. Mod STAMINA, apabila diaktifkan,

berterusan menilai baki masa bersedia, yang berbeza-beza bergantung kepada cara

anda menggunakan peranti anda. Mod STAMINA lebih efektif dalam memanjangkan

masa bersedia jika anda membiarkan skrin peranti anda dikunci. Jika anda jarang

mengunci skrin, anda mungkin tidak akan melihat banyak peningkatan dalam prestasi

bateri.

Apabila anda menggunakan peranti anda buat pertama kali, anggaran masa bersedia mungkin

tidak tepat kerana tiada sejarah penggunaan terdahulu untuk dibuat anggaran.

14

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat anggaran masa bersedia

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa.

Menggunakan mod Bateri lemah

Anda boleh mengaktifkan ciri Mod bateri lemah untuk menjimatkan kuasa semasa

tahap bateri rendah. Ciri ini membantu anda melaraskan tetapan untuk kecerahan skrin,

trafik data dan fungsi getar supaya anda boleh mengurangkan penggunaan bateri.

Untuk mengaktifkan mod Bateri lemah

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Pengurusan kuasa.

3

Seret penggelangsar bersebelahan Mod bateri lemah ke arah kanan.

Untuk menyahaktifkan mod Bateri lemah

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa.

3

Ketik bersebelahan Mod bateri lemah.

Untuk menukar tetapan bagi mod Bateri lemah

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Pengurusan kuasa.

3

Untuk membuka menu tetapan, ketik Mod bateri lemah.

4

Laraskan tetapan seperti yang diinginkan.

5

Setelah anda selesai, ketik .