Sony Xperia L - Bermula dengan Google Play™‎

background image

Bermula dengan Google Play™

Buka Google Play™ dan masuk ke dunia aplikasi dan permainan. Anda boleh

menyemak imbas aplikasi dan permainan ini melalui kategori yang berlainan. Anda juga

boleh menilai aplikasi atau permainan dan menghantar maklum balas mengenainya.
Untuk menggunakan Google Play™, anda perlu mempunyai akaun Google™. Lihat

Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda pada halaman 53.

Google Play™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Apabila anda memuat

turun kandungan ke peranti anda, anda mungkin dikenakan bayaran untuk amaun data yang

dipindahkan ke peranti anda. Hubungi pengendali anda untuk mendapatkan maklumat

mengenai pelan langganan anda dan kos trafik data.

Untuk membuka Google Play™

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik Gedung Play.