Sony Xperia L - NFC

background image

NFC

Izmantojiet tuva darbības lauka sakarus (NFC — Near Field Communications), lai ar citām

ierīcēm kopīgotu datus, piemēram, videoklipus, fotoattēlus, tīmekļa lapu adreses,

mūzikas failus vai kontaktus. Tehnoloģiju NFC var arī izmantot, lai skenētu etiķetes, kurās

ir sniegta papildinformācija par preci vai pakalpojumu, kā arī etiķetes, kas aktivizē

noteiktu ierīces funkciju.
NFC ir bezvadu tehnoloģija, kuras maksimālais darbības attālums ir viens centimetrs,

tādēļ ierīces, kas tiek izmantotas datu kopīgošanai, ir jānovieto tuvu viena otrai. Pirms

NFC izmantošanas vispirms jāaktivizē NFC funkcija, bet ierīces ekrānam jābūt aktīvam.

NFC tehnoloģija var nebūt pieejama visās valstīs un/vai reģionos.

Funkcijas NFC ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl....

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu NFC.

94

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

NFC noteikšanas apgabals

NFC noteikšanas apgabala atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa. Kad

kopīgojat datus ar citu ierīci, izmantojot NFC, lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet otras

ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Kontakta kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Lai skatītu kontaktus, atveriet Sākuma ekrāns un piesitiet , pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties kopīgot.

4

Turiet savu ierīci un mērķa ierīci tā, lai to aizmugurējās virsmas atrastos viena pret

otru un saskartos abu ierīču NFC noteikšanas apgabali. Kad ierīču savienojums

tiek izveidots, tās novibrē un atskaņo īsu skaņu. Kļūst redzams kontakta sīktēls.

5

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, mērķa ierīces ekrānā tiek parādīta kontaktinformācija,

kas mērķa ierīcē tiek arī saglabāta.

Mūzikas faila kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē un mērķa ierīcē ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti

abu ierīču ekrāni.

2

Lai atvērtu lietotni WALKMAN™, piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un atrodiet dziesmu, ko vēlaties kopīgot.

4

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu. Pēc tam varat piesist , lai dziesmas

atskaņošanu apturētu. Pārsūtīšana darbojas neatkarīgi no tā, vai dziesma tiek

atskaņota vai ir apturēta.

5

Turiet savas ierīces aizmuguri pret saņemošās ierīces aizmuguri, lai abu ierīču NFC

noteikšanas apgabali saskartos. Kad ierīces savienosies, tās vibrēs un atskaņos

īsu signālu. Kļūs redzams dziesmas sīktēls.

6

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

7

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, mūzikas fails uzreiz tiek atskaņots saņemošajā ierīcē.

Fails vienlaikus tiek saglabāts saņemošajā ierīcē.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt.

95

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēla vai videoklipa kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Lai savā ierīcē skatītu fotoattēlus un videoklipus, atveriet Sākuma ekrāns un

piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet Albums.

3

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, kuru vēlaties kopīgot.

4

Turiet savu ierīci un mērķa ierīci tā, lai to aizmugurējās virsmas atrastos viena pret

otru un saskartos NFC noteikšanas apgabali. Kad ierīču savienojums tiek

izveidots, tās novibrē un atskaņo īsu skaņu. Kļūs redzams fotoattēla vai video

sīktēls.

5

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, fotoattēls vai videoklips tiek parādīts mērķa ierīces

ekrānā. Šis objekts vienlaicīgi tiek saglabāts mērķa ierīcē.

Tehnoloģiju NFC var izmantot arī videoklipa kopīgošanai lietotnē Filmas.

Web adreses kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Lai atvērtu Web pārlūku, atrodiet un piesitiet .

4

Ielādējiet Web lapu, ko vēlaties kopīgot.

5

Turiet savu ierīci un mērķa ierīci tā, lai to aizmugurējās virsmas atrastos viena pret

otru un saskartos NFC noteikšanas apgabali. Kad ierīču savienojums tiek

izveidots, tās novibrē un atskaņo īsu skaņu. Kļūs redzams Web lapas sīktēls.

6

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

7

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, Web lapa tiek parādīta mērķa ierīces ekrānā.

NFC etiķešu skenēšana

Ierīci var izmantot dažādu NFC etiķešu skenēšanai. Piemēram, varat skenēt plakātā vai

stendu reklāmās iegultas etiķetes, kā arī veikala preču etiķetes. Varat saņemt

papildinformāciju, piemēram Web adresi vai tālruņa numuru.

NFC etiķetes skenēšana

1

Pārliecinieties, ka ierīcē ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēts ekrāns.

2

Novietojiet ierīci virs etiķetes tā, lai tai pieskartos ierīces NFC noteikšanas

apgabals. Ierīcē tiek skenēta etiķete un parādīts iegūtais saturs. Piesitiet etiķetes

saturam, lai to atvērtu.

3

Lai atvērtu etiķeti, piesitiet tai.

Savienojuma izveide ar ierīci, kas ir saderīga ar tehnoloģiju NFC

Varat izveidot ierīces savienojumu ar citām Sony ražotām ierīcēm, kas ir saderīgas ar

tehnoloģiju NFC, piemēram, ar skaļruni vai austiņām. Kad veidojat šādu savienojumu,

plašāku informāciju skatiet saderīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izveidotu savienojumu, abās ierīcēs ir jāieslēdz Wi-Fi® vai Bluetooth™ savienojums.