Sony Xperia L - Teksta rakstīšana

background image

Teksta rakstīšana

Varat atlasīt kādu no vairākām tastatūrām un ievades metodēm, lai ievadītu tekstu, kurā ir

ietverti burti, skaitļi un citas rakstzīmes. Nepārslēdzot tastatūru, varat rakstīt divās vai trīs

valodās ar latīņu rakstzīmēm. Xperia™ starptautiskā tastatūra nosaka valodu un paredz

vārdu rakstīšanas laikā.

Ekrāna tastatūra

Piesitiet QWERTY tastatūras ekrāna taustiņiem, lai parocīgi ievadītu tekstu. Dažās

programmās ekrāna tastatūra tiek atvērta automātiski. Šo tastatūru varat arī atvērt,

pieskaroties teksta laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana

1 Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana. Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu

papildu rakstzīmēm.

2 Ekrāna tastatūras skata aizvēršana. Ņemiet vērā, ka šī ikona nav redzama portreta režīmā.

3 Skaitļu un simbolu rādīšana.

24

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

4 Tastatūras personalizēšana. Pēc tastatūras personalizēšanas šis taustiņš pazūd.

5 Atstarpes ievade.

6 Pārnesuma jaunā rindā ievade vai teksta ievades apstiprināšana.

7 Pirms kursora esošās rakstzīmes dzēšana.

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko ierīci.

Ekrāna tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu

Piesitiet teksta ievades laukam.

Ekrāna tastatūras paslēpšana

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet .

Ekrāna tastatūras personalizēšana

1

Atveriet ekrāna tastatūru, pēc tam piesitiet .

2

Lai personalizētu savu ekrāna tastatūru, izpildiet norādījumus, piemēram, atzīmējiet

izvēles rūtiņu Smaidiņu taustiņi.

Ja, personalzējot ekrāna tastatūru, neatzīmējat izvēles rūtiņu Smaidiņu taustiņi, tad smaidiņa

ikona nebūs redzama.

Ekrāna tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci uz sāniem.

Lai tastatūra atbalstītu šo funkciju, izmantotajai lietotnei ir jāatbalsta ainavas režīms un ekrāna

orientācijai jābūt iestatītai kā automātiskai.

Teksta ievade, izmantojot pilno ekrāna tastatūru

Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.

Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta rakstzīmei

un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam izvēlieties

iespēju. Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei “e” un turiet

to, līdz tiek parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu no pilnās

tastatūras, velciet pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

Burtu reģistra pārslēgšana

Pirms burta ievadīšanas piesitiet , lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem vai otrādi.

Burtslēga ieslēgšana

Pirms vārda rakstīšanas piespiediet vai līdz ir redzams .

Ciparu vai simbolu ievade

Teksta ievades laikā piesitiet . Tiek parādīta tastatūra ar cipariem un simboliem.

Piesitiet

, lai skatītu citas iespējas.

Bieži lietoto pieturzīmju ievade

1

Pēc vārda ievades piesitiet atstarpes taustiņam.

2

Izvēles joslā atlasiet kādu no pieturzīmēm. Atlasītā pieturzīme tiek ievietota pirms

atstarpes.

Lai ātri ievadītu punktu, pēc vārda ievades divreiz piesitiet atstarpes taustiņam.

Rakstzīmju dzēšana

Piesitiet, lai kursoru novietotu pēc dzēšamās rakstzīmes, pēc tam piesitiet .

Pārnesuma jaunā rindā ievade

Lai ievietotu pārnesumu jaunā rindā, ievadot tekstu, piesitiet

.

25

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta atlase

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet tekstam. Vārds, kuram piesitīsiet, tiks

iezīmēts ar tabulatoriem abās pusēs.

2

Velciet tabulatorus pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vairāk teksta.

Teksta rediģēšana ainavas režīma orientācijā

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet ievadītajam tekstam.

2

Atlasiet tekstu, ar ko vēlaties strādāt, pēc tam piesitiet Rediģēt... un atlasiet

iespēju.

Teksta rediģēšana portreta režīma orientācijā

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam divreiz piesitiet ievadītajam tekstam, lai tiktu parādīta

lietotnes josla.

2

Atlasiet tekstu, ko vēlaties rediģēt, pēc tam izmantojiet lietotnes joslu, lai veiktu

vēlamās izmaiņas.

Lietotņu josla

1

Aizvērt lietotņu joslu

2

Atlasīt visu tekstu

3

Izgriezt tekstu

4

Kopēt tekstu

5

Ielīmēt tekstu

Ikona parādās tikai tad, kad starpliktuvē ir saglabāts teksts.

Funkcijas Švīkāšana, lai rakstītu lietošana vārdu rakstīšanai

Tekstu var ievadīt, ekrāna tastatūrā velkot pirkstu no burta uz burtu.

Funkcija Švīkāšana, lai rakstītu ir pieejama tikai tad, ja izmantojat ekrāna tastatūru.

Teksta ievade, izmantojot funkciju Švīkāšana, lai rakstītu

1

Kad tiek parādīta ekrāna tastatūra, bīdiet pirkstu no viena burta uz otru, lai

izveidotu vārdu, ko vēlaties rakstīt.

2

Kad vārds ir ievadīts, atlaidiet pirkstu. Vārds tiek ieteikts, pamatojoties uz burtiem,

pār kuriem vilkāt ar pirkstu. Ja nepieciešams, izvēles joslā atlasiet pareizo vārdu.

3

Lai skatītu vairāk iespēju, ritiniet iespējamo vārdu joslu pa labi vai pa kreisi. Ja

nevarat atrast vajadzīgo vārdu, vienreiz piesitiet , lai izdzēstu visu vārdu, pēc

tam vēlreiz mēģiniet savilkt vārdu vai pieskarieties katram burtam, lai ievadītu

vārdu.

4

Ja iestatījums Automātiskā atstarpe ir aktivizēts, velciet nākamo vārdu, ko vēlaties

ievadīt. Ja iestatījums nav aktivizēts, piesitiet atstarpes taustiņam un pēc tam

velciet nākamo vārdu, ko vēlaties ievadīt.

Iestatījumu Švīkāšana, lai rakstītu maiņa

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi > Teksta ievades

iestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu teksta ievades velkot funkciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu

Švīkāšana, lai rakstītu vai noņemiet tai atzīmi.

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālruņa tastatūra

Tālruņa tastatūra ir līdzīga standarta 12 taustiņu tālruņa tastatūrai. Tā nodrošina jutīgās

teksta un vairākpiesitienu ievades iespējas. Teksta ievadi, izmantojot tālruņa tastatūru,

varat aktivizēt pilnās tastatūras iestatījumos. Tālruņa tastatūra ir pieejama tikai portreta

orientācijā.

Tālruņa tastatūras lietošana

1

Teksta ievades iespējas izvēle

2

Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana

3

Ciparu rādīšana

4

Simbolu un smaidiņu rādīšana

5

Atstarpes ievadīšana

6

Rakstatgriezes ievade vai teksta ievades apstiprināšana

7

Rakstzīmes, kas atrodas pirms kursora, izdzēšana

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko ierīci.

Tālruņa tastatūras atvēršana pirmo reizi

1

Piesitiet teksta ievades laukam un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet Pilnās tastatūras izskats > Pilnās tastatūras izkārtojums.

4

Atlasiet tālruņa tastatūru.

Tālruņa tastatūru var izmantot tikai portreta režīmā.

Teksta ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet katram rakstzīmes taustiņam tikai

vienu reizi arī tad, ja vajadzīgais burts nav taustiņa pirmais burts. Piesitiet

parādītajam vārdam vai piesitiet , lai skatītu vairāk vārdu ieteikumu, un izvēlieties

vārdu sarakstā.

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet tās rakstzīmes ekrāna taustiņam,

kuru vēlaties ievadīt. Turpiniet spiest šo taustiņu, līdz tiek atlasīta vajadzīgā

rakstzīme. Pēc tam veiciet šīs pašas darbības nākamajai rakstzīmei, kuru vēlaties

ievadīt, utt.

Ciparu ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet . Tiek parādīta tālruņa tastatūra ar

cipariem.

27

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Simbolu un smaidiņu ievietošana, izmantojot tālruņa tastatūru

1

Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet

. Tiek parādīts režģis ar simboliem un

smaidiņiem.

2

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu citas iespējas. Piesitiet simbolam vai

smaidiņam, lai to izvēlētos.

Pilnās tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumi

Varat izvēlēties ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumus, piemēram,

rakstīšanas valodu un automātisko labošanu.

Piekļuve ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumiem

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet vai

.

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi.

Rakstības valodas pievienošana teksta ievadei

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet pie

vai .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie Rakstīšanas valodas un atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas.

4

Piesitiet pie Labi, lai apstiprinātu.

Tastatūras izkārtojuma varianta atlase

Izkārtojuma varianti ir pieejami tikai ekrāna tastatūrai, kad atlasāt divas vai trīs rakstīšanas

valodas, un tie var nebūt pieejami visām rakstīšanas valodām.

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie Rakstīšanas valodas un pēc tam

.

4

Atlasiet tastatūras izkārtojuma variantu.

5

Piesitiet pie Labi, lai apstiprinātu.

Teksta ievades iestatījumi

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna vai tālruņa tastatūru, varat piekļūt teksta ievades

iestatījumu izvēlnei, kas palīdz iestatīt vārda ieteikumu un automātisko atstarpju iespējas.

Piemēram, varat iestatīt, kā rakstīšanas laikā labot vārdus.

Teksta ievades iestatījumu maiņa

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet vai

.

2

Piesitiet iestatījumam , pēc tam piesitietPilnās tastatūras iestatījumi > Teksta

ievades iestatījumi un izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

Kad ievadāt tekstu, varat izmantot balss ievades funkciju, nevis rakstīt vārdus. Vienkārši

ierunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt. Balss ievade ir eksperimentāla uzņēmuma

Google™ tehnoloģija, un tā ir pieejama vairākām valodām un reģioniem.

Balss ievades iespējošana

1

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet vai

.

2

Piesitiet un pēc tam Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Google balss rakstīš. taustiņš.

4

Lai iestatījumus saglabātu, nospiediet . Ekrāna tastatūrā vai tālruņa tastatūrā

tiek parādīta mikrofona ikona .

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

1

Atveriet ekrāna vai tālruņa tastatūru.

2

Piesitiet pie . Kad tiek parādīts , runājiet, lai ievadītu tekstu. Kad tas ir izdarīts,

vēlreiz piesitiet pie . Tiek parādīts ieteiktais teksts.

3

Ja nepieciešams, rediģējiet tekstu manuāli.