Sony Xperia L - Statuss un paziņojumi

background image

Statuss un paziņojumi

Ekrāna augšdaļā esošajā statusa joslā ir pieejama informācija par notikumiem ierīcē.

Joslas kreisajā pusē tiek parādīti paziņojumi par jaunu vai esošu notikumu. Tajā,

piemēram, tiek parādīti paziņojumi par jaunām ziņām un kalendāra notikumiem. Joslas

labajā pusē ir redzama informācija par signāla stiprumu, akumulatora statusu, kā arī cita

informācija.

Paziņojumu joslā varat pielāgot ierīces pamatiestatījumus, piemēram, Wi-Fi

®

, Bluetooth

®

,

datplūsmu un skaņu. Turklāt paziņojumu panelī varat atvērt iestatījumu izvēlni, lai mainītu

citus iestatījumus.

22

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Paziņojumu un notiekošo darbību pārbaude

Varat vilkt uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli un iegūtu plašāku

informāciju. Piemēram, varat izmantot paneli, lai atvērtu jaunu ziņu vai skatītu kalendāra

notikumu. Varat arī atvērt dažas lietotnes, kas darbojas fonā, piemēram, mūzikas

atskaņotāju.

Paziņojumu paneļa atvēršana

Velciet statusa joslu uz leju.

Paziņojumu paneļa aizvēršana

Velciet uz augšu paziņojumu paneļa apakšdaļā esošo cilni.

Darbībā esošas lietotnes atvēršana, izmantojot paziņojumu paneli

Piesitiet darbībā esošās lietotnes ikonai, lai atvērtu šo lietotni.

Paziņojuma nerādīšana paziņojumu panelī

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Lai notīrītu paneli Notification

Panelī Notification pieskarieties Dzēst.

Ierīces iestatīšana no paziņojumu paneļa

Lai pielāgotu ierīces pamatiestatījumus, iestatījumu izvēlni varat atvērt no paziņojumu

paneļa. Piemēram, varat ieslēgt Wi-Fi®.

Ierīces iestatījumu izvēlnes atvēršana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

23

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaņas iestatījumu pielāgošana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Funkcijas Bluetooth

®

vadība paziņojumu panelī

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet pie .

Wi-Fi® funkcijas vadīšana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Datplūsmas iespējošana vai atspējošana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .