Sony Xperia L - Vizualizavimo priemonė

background image

Vizualizavimo priemonė

Vizualizavimo priemonė prideda vaizdinių efektų prie dainų, kai jas leidžiate. Kiekvienos

dainos efektai paremti pačios muzikos ypatybėmis. Pavyzdžiui, jie kinta, atsižvelgiant į

muzikos garsumą, ritmą ir dažnių lygį. Taip pat galite pakeisti fono temą.

Vizualizavimo priemonės įjungimas

1

Programoje WALKMAN bakstelėkite .

2

Bakstelėkite Vizualiz. priem..

Bakstelėkite ekraną ir perjunkite į viso ekrano rodinį.

Norėdami pakeisti fono temą

1

Programoje „WALKMAN“ bakstelėkite .

2

Bakstelėkite Vizualiz. priem..

3

Bakstelėkite > Tema ir pasirinkite temą.

Muzikos identifikavimas naudojant „TrackID™“ technologiją

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Atidarykite programą TrackID™, tada nukreipkite prietaisą į muzikos šaltinį.

3

Bakstelėkite . Jei paslauga „TrackID™“ atpažins įrašą, ekrane bus rodomi

rezultatai.

Norėdami grįžti į TrackID™ pradžios ekraną, paspauskite

.

„TrackID™“ sąrašų peržiūra

Atidarykite programą TrackID™, tada bakstelėkite Sąrašai. Rodomas jūsų

regiono sąrašas.

„TrackID™“ sąrašų iš kito regiono peržiūra

1

Atidarykite programą TrackID™, tada bakstelėkite Sąrašai.

2

Bakstelėkite > Regionai, tada pasirinkite šalį arba regioną.

Programos „TrackID™“ atpažįstamo įrašo įsigijimas

1

Kai programa TrackID™ atpažins įrašą, bakstelėkite Atsisiųsti.

2

Norėdami užbaigti pirkimą, vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Taip pat galite pasirinkti norimą įsigyti įrašą programos TrackID™ pradžios ekrane atidarę

skirtuką Istorija arba Sąrašai.

Bendras įrašų naudojimas

1

Kai įrašą atpažins programa TrackID™, bakstelėkite Dalintis ir pasirinkite bendro

būdo būdą.

2

Vykdydami prietaiso pateikiamus nurodymus, atlikite procedūrą.

61

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Įrašo atlikėjo informacijos peržiūra

Kai programa TrackID™ atpažins įrašą, bakstelėkite Atlikėjo inform..

Įrašo ištrynimas iš įrašų istorijos

1

Atidarykite programą TrackID™, tada bakstelėkite Istorija.

2

Bakstelėkite įrašo pavadinimą, tada bakstelėkite Trinti.

3

Bakstelėkite Taip, kad patvirtintumėte.