Sony Xperia L - „Smart Connect“

background image

„Smart Connect“

Naudodami programą „Smart Connect“ galite nustatyti, kas nutinka jūsų prietaise, kai

prijungiate arba atjungiate priedą. Naudodami „Smart Connect“ taip pat galite nustatyti

konkretų veiksmą arba veiksmų grupę, atliekamą prietaise konkrečiu dienos metu.
Pavyzdžiui, kai prijungiate ausines, galite sukurti įvykį, kad prietaise būtų paleisti šie

veiksmai:

Tarp 7:00 ir 9:00 ryto, kai vykstate į darbą, įsijungia programa „WALKMAN“, o interneto

naršyklė atidaro rytinį laikraštį. Skambėjimas pakeičiamas vibravimu.

Grįžtant iš darbo įsijungia FM radijas ir atsidaro užrašų programa pateikdama pirkinių

sąrašą.

„Smart Connect“ programos paleidimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite „Smart Connect“.

„Smart Connect“ įvykio kūrimas

1

Paleiskite „Smart Connect“ programą. Jei „Smart Connect“ atidarote pirmą kartą,

bakstelėdami Gerai uždarykite supažindinimo ekraną.

2

Skirtuke Įvykiai bakstelėkite .

3

Suteikite įvykiui pavadinimą, tada bakstelėkite Kurti.

4

Srityje Kai įtraukite priedą, laiko intervalą arba abu.

5

Srityje Vykdyti nurodykite, kas turėtų įvykti jūsų prietaise.

6

Srityje Pasibaigus nurodykite, kas turėtų įvykti, kai atjungiate priedą arba baigiasi

laiko intervalas. Jei nustatomos abi šios sąlygos, veiksmai prasideda, kai atjungiate

priedą arba kai baigiasi laiko intervalas.

7

Norėdami išsaugoti įvykį, paspauskite .

Norėdami įtraukti „Bluetooth®“ priedą, iš pradžių turite susieti jį su savo prietaisu.

„Smart Connect“ įvykio redagavimas

1

Paleiskite „Smart Connection“ programą.

2

Skirtuke Įvykiai bakstelėkite įvykį.

3

Jei šis įvykis išjungtas, vilkite šliaužiklį į dešinę.

4

Pritaikykite nustatymus pagal savo poreikius.

5

Norėdami išsaugoti įvykį, bakstelėkite .

Norėdami ištrinti klaidingą įrašą, palieskite ir palaikykite šį įrašą, tada bakstelėkite >

Trinti

įvykį ir bakstelėkite Trinti, kad patvirtintumėte.

Prietaisų valdymas

Naudodami „Smart Connect“ programą galite valdyti įvairius priedus, kuriuos galite

prijungti prie savo prietaiso, įskaitant „Sony“ „SmartTags“, „SmartWatch“ ir „Smart

Wireless Headset pro“. „Smart Connect“ atsisiunčia bet kokias reikiamas programas ir

randa pasiekiamas trečiųjų šalių programas. Anksčiau prijungti prietaisai rodomi sąraše,

taigi galite gauti daugiau informacijos apie kiekvieno prietaiso funkcijas.

Priedo susiejimas ir prijungimas

1

Paleiskite programą „Smart Connection“. Jei „Smart Connect“ atidarote pirmą

kartą, bakstelėkite Gerai, kad uždarytumėte supažindinimo ekraną.

2

Bakstelėkite Prietaisai, tada – .

3

Bakstelėkite Gerai, jei norite pradėti ieškoti prietaisų.

4

Paieškos rezultatų sąraše, bakstelėkite norimo įtraukti prietaiso pavadinimą.

Prijungto priedo nustatymų pritaikymas

1

Susiekite priedą su prietaisu ir prijunkite jį.

2

Paleiskite programą „Smart Connection“.

3

Bakstelėkite Įrenginiai, tada dar kartą bakstelėkite prijungto priedo pavadinimą.

4

Pritaikykite norimus nustatymus.

103

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.