Sony Xperia L - Google Play™‎ дүкенінен тыс жерден қолданбалар орнату

background image

Google Play™ дүкенінен тыс жерден қолданбалар орнату

Белгісіз немесе сенімсіз жерден алын

ған қолданбаларды орнату құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Әдепкі мәні бойынша құрылғы мұндай орнатуларға тыйым салады. Бірақ бұл параметрді

өзгертуіңізге немесе белгісіз жерден орнатуға рұқсат беруіңізге болады.

Sony үшінші тарап қолданбаларының жұмысына немесе құрылғыға жүктеу я басқа
интерфейс арқылы тасымалданған мазмұнға кепілдік бермейді. Осыған ұқсас Sony үшінші
тарап мазмұнының тасымалдануына қатысты құрылғының зақымдалуына немесе дұрыс
жұмыс істемеуіне жауапты емес. Мазмұнды тек сенімді дерек көздерінен пайдаланыңыз.
Сұрақтар мен мәселелер бойынша мазмұн провайдеріне хабарласыңыз.

Google Play™ торабынан алынбаған қолданбаларды орнатуға рұқсат беру

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Белгісіз дерек көздері

ұяшығына құсбелгісін қойыңыз.

4

OK тарма

ғын түртіңіз.

37

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.