Sony Xperia L - Рұқсаттар

background image

Рұқсаттар

Д

ұрыс жұмыс істеу үшін кейбір қолданбаларға құрылғыдағы деректерге, параметрлерге және әр

т

үрлі функцияларға қол жеткізу керек болуы мүмкін. Олай болса, олар сізден тиісті рұқсаттарды

алуы керек. Мысалы, жылжу

қолданбасына деректер тасымалын жіберу және алу үшін және

орны

ңызға қол жеткізу үшін рұқсаттарды қажет етеді.

Кейбір

қолданбалар деректерді ұрлау немесе жою немесе орныңыз туралы есеп беру арқылы

р

ұқсаттарды дұрыс пайдаланбауы мүмкін. Тек сенімді қолданбаларды орнатыңыз және

р

ұқсаттар беріңіз.

Бағдарламаның рұқсаттарын көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Бағдарламалар тарма

ғын түртіңіз.

4

Қажетті қолданбаны түртіңіз.

5

Рұқсаттар астында тиісті м

әліметтерді көру үшін төмен жылжыңыз.