Sony Xperia L - FM радиосы туралы

background image

FM радиосы туралы

Құрылғыдағы FM радиосы кез келген FM радиосы сияқты жұмыс істейді. Мысалы, FM

радиостанцияларын іздеуге, ты

ңдауға және оларды таңдаулылар ретінде сақтауға болады.

Радионы пайдалану алдында

құрылғыға сымды гарнитураны немесе құлақаспаптарды жалғау

керек.

Өйткені гарнитура немесе құлақаспаптар антенна ретінде қызмет етеді. Осы

құрылғылардың біреуін жалғағаннан кейін қаласаңыз радио дыбысын құрылғы динамигіне

ауыстыра аласыз.

FM радиосын ашқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Егер арнада RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан кейін бірнеше секунд көрінеді.

FM радиосын іске қосу

1

Құрылғыға гарнитура немесе құлақтық қосыңыз.

2

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

3

FM радиосы опциясын тауып, оны т

үртіңіз. Жиілілік ауқымында жылжытқанда қол

жетімді арналар шы

ғады.

FM радиосын іске қосқанда, бар арналар автоматты түрде пайда болады. Арнаның RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан бірнеше секундтан кейін пайда
болады.

Радио арналар арасында жылжу

Жиілік ау

қымы бойынша саусағыңызды солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Баптау тетігін о

ңға немесе солға сүйреңіз.

Радио аймағын таңдау

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Радио аймағын орнату белгішесін т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Визуализатор функциясын реттеу

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін түртіңіз.

2

Визуализатор белгішесін т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

FM радиосы туралы мәлімет

1

Радионы

қосу/өшіру түймесі

2

М

әзір опцияларын көру

3

Арнаны іздеу

үшін жиілік ауқымы бойымен жоғары жылжу

4

Са

қталған таңдаулы арна

65

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

5

Арнаны іздеу

үшін жиілік ауқымы бойымен төмен жылжу

6

Баптау тетігі

7

Арнаны та

ңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау

8

Баптал

ған жиілік