Sony Xperia L - Таңдаулы радиоарналарды пайдалану

background image

Таңдаулы радиоарналарды пайдалану

Е

ң жиі тыңдайтын радиоарналарды таңдаулылар етіп сақтауға болады. Таңдаулыларды

пайдаланып, радиоарна

ға жылдам оралуға болады.

Арнаны таңдаулы етіп сақтау

1

Радио

қосылған кезде таңдаулы етіп сақтағыңыз келетін арнаға өтіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Арна

үшін бір атау енгізіп, түсті таңдаңыз, одан Сақтау түймесін басыңыз.

Таңдаулы болған арнаны алып тастау

1

Радио ашы

қ болғанда алып тастағыңыз келген арнаға жылжыңыз.

2

т

үймесін, одан кейін Жою түймесін түртіңіз.

Радиоарналарды жаңадан іздеу

Егер жа

ңа орынға барған болсаңыз немесе ағымдағы орныңызда қабылдау сапасы жақсарған

болса, радиоарналарды жа

ңадан іздеуді бастауға болады.

Сақталған таңдаулыларға жаңадан қарап шығу әсер етпейді.

Радио арналарды жаңадан іздеуді бастау үшін

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Арналарды іздеу т

үртіңіз. Радио жиілік ауқымын толығымен қарап шығады және

барлы

қ қол жетімді арналар шығады.