Sony Xperia L - Ұялы желі параметрлері

background image

Ұялы желі параметрлері

Әр түрлі аймақтарда қай ұялы желі бар болғанына байланысты құрылғы ұялы желілер арасында

автоматты т

үрде ауысады. Оған қоса, құрылғыны WCDMA немесе GSM сияқты белгілі бір ұялы

желі режимін пайдалану

ға қолмен орнатуға болады.

Желі режимін таңдау

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Желі тәсілі тарма

ғын түртіңіз.

4

Желі режимін та

ңдаңыз.

Басқа желіні қолмен таңдау

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі > Желі операторлары опциясын

тауып т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі > Қолмен белгішесін т

үртіңіз.

4

Желіні та

ңдаңыз.

Егер желіні қолмен таңдасаңыз, құрылғыңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып
кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі > Желі операторлары тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі тарма

ғын түртіңіз.

4

Автоматты тарма

ғын түртіңіз.

Деректер тасымалын өшіру

Керек емес деректерді

ң жүктелуін және үндестірулерді болдырмау үшін мобильді желілер

ар

қылы қосылған барлық деректер байланысын өшіруге болады. Жазылым жоспары және

деректер тасымалыны

ң құны туралы толық ақпарат керек болса, желі операторына

хабарласы

ңыз.

Деректер тасымалы өшірілген кезде әлі де Wi-Fi® және Bluetooth® байланыстарын
пайдалана аласыз. Сондай-ақ, мультимедиа хабарларын жіберуге және алуға болады.

Бүкіл деректер тасымалын өшіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Мобильді деректер трафигі

ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.

Деректер роумингі

Кейбір желі операторлары

үй желісінен тыс роумингте болған кезде мобильді деректер жіберуге

ж

әне алуға мүмкіндік береді. Деректерді тасымалдау ақысын алдын ала сұрап біліп алған дұрыс.

Деректер роумингін іске қосу үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Деректер роумингі параметріне

құсбелгі қойыңыз.

Деректер байланыстары өшірулі кезде деректер роумингін іске қосу мүмкін емес.

35

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.