Sony Xperia L - Құлыптау экранын пайдалану

background image

Құлыптау экранын пайдалану

Экран

құлпын ашпай, құлыптау экранында жолдарды ойнатуға, суретке түсіруге және бейнелер

жазу

ға болады.

Құлыптау экранынан суретке түсіру

1

Экранды іске

қосу үшін қуат түймесін жылдам басыңыз.

2

Камераны

ң басқару элементтерін іске қосу үшін белгішесін экран бойымен солға қарай

с

үйреңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

Құлыптау экранынан аудио жолды кідірту

1

Экранды іске

қосу үшін қуат пернесін қысқа уақыт басыңыз.

2

Музыка ойнат

қышын басқару элементтері пайда болғанда, пернесін түртіңіз.

Құлыптау экранынан қазіргі уақытта ойнатылып жатақн аудио жолды өзгерту

1

Экранды іске

қосу үшін қуат пернесін қысқа уақыт басыңыз.

2

Музыка ойнат

қышын басқару элементтері пайда болғанда, немесе пернесін түртіңіз.