Sony Xperia L - Шығарылатын дыбысты жақсарту

background image

Шығарылатын дыбысты жақсарту

Динамиктер ар

қылы шығарылатын дыбысты Clear Phase™ және xLoud™ технологиясы сияқты

м

үмкіндіктердің көмегімен жақсартуға болады.

Clear Phase™ технологиясын пайдалану

Sony компаниясыны

ң Clear Phase™ технологиясын құрылғының ішкі динамиктерінен шығатын

дыбыс сапасын автоматты т

үрде реттеу және әдеттегіден анық әрі табиғи дыбыс алу үшін

пайдаланы

ңыз.

Clear Phase™ көмегімен динамик дыбысының сапасын жақсарту

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Clear Phase™ параметріне

құсбелгі қойыңыз.

Clear Phase™ мүмкіндігін қосу дауыстық байланыс қолданбаларына әсер етпейді.
Мысалы, дауыс қоңырауы дыбысының сапасы өзгермейді.

xLoud™ технологиясын пайдалану

Sony компаниясыны

ң xLoud™ аудио сүзу технологиясын сапаны төмендетпей, динамик

дыбысыны

ң деңгейін жақсарту үшін пайдаланыңыз. Таңдаулы өлеңдерді тыңдаған кезде

әдеттегіден динамикалық дыбысқа қол жеткізіңіз.

xLOUD™ көмегімен динамик дыбысының деңгейін жақсарту

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс опциясын тауып т

үртіңіз.

3

xLOUD™ параметріне

құсбелгі қойыңыз.

xLOUD™ мүмкіндігін қосу дауыстық байланыс қолданбаларына әсер етпейді. Мысалы,
дауыс қоңырауы дыбысының сапасы өзгермейді.

31

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.