Sony Xperia L - Сенсорлы экранды пайдалану

background image

Сенсорлы экранды пайдалану

Сатып ал

ғанда құрылғы экранына қорғауыш пластик қабық әлдеқашан бекітілген болады.

Сенсорлы экранды пайдаланбас б

ұрын осы қабықты алып тастау керек. Әйтпесе, сенсорлы экран

тиісті т

үрде қызмет етпеуі мүмкін.

Құрылғы қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран

өшіп автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып құрылғыны пайдаланбаған кезде сенсорлы

экранда

қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді. Сондай-ақ, жазылымыңызды қорғау

үшін жеке құлып орнатып, құрылғыдағы мазмұнға сізден басқа ешкім қол жеткізбейтінін

қамтамасыз ете аласыз.

Құрылғы экраны шыныдан жасалған. Шыны шатынаған немесе сынған болса, экранға
тимеңіз. Зақымдалған экранды өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Шыны экрандар
құлаулар мен механикалық соққыларға сезімтал болады. Ұқыпсыз ұстау жағдайларын
Sony кепілді қызметі қамтымайды.

Элементті ашу немесе бөлектеу

Элементті т

үртіңіз.

Белгілеу опциялары

Белгіленген

құсбелгі

Белгісі алын

ған құсбелгі

Қосулы

Өшірулі

Опцияларды белгілеу немесе белгіні алу

Тиісті

құсбелгіні немесе опция атауының жанындағы ауыстырып-қосқышты түртіңіз.

Масштабтау

Бар масштабтау опциялары пайдаланылатын

қолданбаға байланысты болады.

15

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Масштабтау

Екі сауса

қты экранға бір уақытта қойып, олардың арасын қысыңыз (кішірейту үшін)

немесе айыры

ңыз (үлкейту үшін).

Масштабтау үшін экранда екі саусағыңызды пайдаланған кезде, екі саусақ та
масштабталатын аймақта болса ғана масштабтау мүмкін болады. Мысалы, фотосуретті
үлкейткіңіз келсе, екі саусағыңыз да фотосурет жақтауының ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

Жылжу

Экранда сауса

қты жоғары-төмен қозғау арқылы жылжу. Кейбір веб-беттерде оңға-солға да

жылжу

ға болады.

Сүйреу немесе сипап өту экранда ештеңені іске қоспайды.

Жылжу

Жылжы

ғыңыз келетін бағытта экранда саусағыңызбен сипап өтіңіз.

Жылдамырақ жылжу үшін экранда өткіңіз келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз.

16

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сипап өту үшін

Жылдамыра

қ жылжу үшін экранда өткіңіз келетін бағытта саусағыңызбен сипап өтіңіз.

Жылжу

өздігінен тоқтағанша күтуге болады немесе экранды түрту арқылы оны бірден

то

қтатуға болады.

Сенсорлар

Құрылғыда жарық пен жақындықты анықтайтын сенсорлар бар. Жарық сенсоры қоршаған

ортада

ғы жарық деңгейін анықтайды және экранның жарықтығын сәйкесінше реттейді.

Жа

қындық сенсоры құлағыңыз экранға жақындағанда, сенсорлы экранды өшіреді. Бұл

құрылғыда сөйлесіп тұрғанда құрылғыдағы басқа функциялардың байқаусызда қосылуына жол

бермейді.