Sony Xperia L - Параметрлер мәзірі

background image

Параметрлер мәзірі

Құрылғы параметрлерін Параметрлер мәзірінен көру және өзгерту.

Құрылғы параметрлеріне қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері белгішесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, Негізгі экранда күй жолағын төмен қарай сүйреп, құрылғы параметрлеріне қол
жеткізу үшін түймесін түртуге болады.